Med nedanstående figurer vill vi försöka illustrera skillnaden mellan referensgrupp och medborgarkraftsgrupp.

Till Byggnadsnämndens ledamöter har följande information om Medborgarkraften i Älvsborg lämnats.

För att förstå vårt resonemang är det viktigt att känna till vad vi menar med medborgarkraft.

Definition: Medborgarkraften ser vi som en strukturerad kraft, som utgår från gräsrötterna. Den skall återspegla det gräsrötterna känner, dvs en underifrån kommande kraft.

Den kompletterar den representativa. Kommunikationen mellan dessa krafter sker interaktivt dvs genom ömsesidig påverkan. Vi kallar arbetsättet för interaktiv planering. Den får inte förväxlas med gräsrots- eller dialog-planering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation: För närvarande en styrgrupp bestående av ca 30 personer, länkad till 3st arbetsgrupper representerande Älvsborg, Fiskebäck och södra skärgården. dessutom 8st samrådsgrupper. för bevakning av specialfrågor bildas sektioner. för närvarande är 2st aktiva. en för den nya restaurangen och en för skärgårdstrafiken. Inom enbart planområdet har fler än 200 personer medverkat i arbetet.

Syfte: .............................Vara ett komplement till myndigheterna.

Mål: ................................Medverka till att långsiktigt hållbara lösningar hittas.

Arbetsätt:.........................Interaktiv planering i processform.

Uppgiftens begränsning:..Den detaljerade översiktsplanen för området.

Nedanstående bilder är exempel på hur vi arbetar för att få kunskap om medborgarnas inställningar.

 

Bilderna i första raden är ifrån en enkätundersökning utförd under Nya Varvets Dagar den 6-7 juni 1998. Besökarna fick ge poäng på bilderna som illustrerade olika utvecklingsalternativ för planområdet.

Den andra raden är tagna ur en svit på 15 bilder, som illustrerar alternativ till den framtida trafiken till södra skärgården.

Bilderna har vid olika tillfällens tillsänts myndigheterna.

När Medborgarkraften tillskrev Byggnadsnämnden med begäran om utvidgat uppdrag för Stadsbyggnadskontoret blev GT uppmärksammad på skrivelsen och införde en dubbelsidig artikel den 7 dec 1998. ( se under Saltholmen).

Inför samrådet avseende detaljerad översiktsplan för Saltholmen - Långedrag översände Medborgarkraften den 10 maj 2000 en rapport i tre delar till byggnadsnämnden. Varje ledamot erhöll ett separat brev som sammanfattningsvis redogjorde för rapporten och medboregarkraften.

 

 

Den första delen

"Rapport 1:A sammanfattning"

redovisas i pdf format.

Om du inte har Adobe Acrobat Reader, som erfordras för att läsa pdf filer kan du gratis hämta hem programmet från www.adobe.com