Saltholmen

2007 06 09
Nytt om Saltholmen

processstudie
Göteborgs södra skärgård 2007
med utgångspunkt från medborgarkraftens studier,
fallstudie av GU och CTH från 2003, inköpet av
snabbfärjor och Saltholmen

Stadsbyggnadskontorets planer
för Saltholmen 2007


länkar

Läs mer!

 

2006 01 18
Annelie Hulthén, har inbjudit Älvsborgs, Tynnereds och Styrsös presidier till möte den 9 februari för att diskutera Saltholmsparkeringen.
Se under Saltholmenlänkar eller vårt framtida Långedrag på startsidan.

2003 12 10
Södra skärgårdens trafikgrupp
Möte med representanter för medborgarkraften.
Trafikgruppen redovisar ett förslag där ca 70% av persontrafiken går till Fiskebäck.
Trafikgruppens förslag se forum!

2003 03 29
Se Vårt framtida Långedragstartsidan
Se Seniorboenden


2001 12 07
Se nyheter!

Tidigare material

Ur byggnadsnämndens protkoll den 12 juni 2001

§417
Lennart Mellgren informerade om önskemål att få uppföra ett p-däck på Saltholmen.
Härom gjordes anteckning.

Fastighetsnämnden
2001 05 28

22A.
Ny fisk- och gästhamn på Vrångö.
Fastighetsnämnden bidrar med max 250 000kr för finansiering av kostnaderna
för geotekniska undersökningar mm som underlag för miljökonsekvensbeskrivning.

Trafiknämnden

2001 08 15

579/01
Bernt Nielsen redogjorde för alternativa trafikeringar av Södra Skärgården.
Beslut i Trafiknämnden under hösten 2001.
Redogörelsen antecknades till protokollet.

_______________________________________________________________

Konceptet till samrådshandling för den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen-Långedrag talar om fyra perspektiv:

1. Om boendet värnas.

2. Om naturintressena värnas.

3. Om rekreationsintressena värnas.

4. Om skärgårdstrafiken utvecklas.

SkärgårdstrafikenBoendetRekreationNatur

Bilparkeringen idagMot villabebyggelsenBåtuppställningMot skärgården

 

 

 

Utkast till P-däck
(provisoriskt)
Stadsplanekartan
Stadsplanebestämmelserna
Historik
I samband med granskningen av planeringsunderlaget för den
detaljerade översiktsplanen inlämnade MIÄ (då referensgrupp
för stadsdelens föreningar) en begäran till Byggnadsnämndens
ledamöter att utvidga uppdraget för stadsbyggnadskontoret att
även omfatta en långsiktig studie av trafiken till skärgården.
GT uppmärksammade begäran och införde nedanstående artikel med
några av våra bilder redovisade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln infördes måndag 7 december 1998
 

Begäran hörsammades delvis som framgår av konceptet till
samrådshandling där nedanstående utdrag är hämtade.

Avsikten var också att Västtrafik skulle genomföra en
logistikutredning i samverkan med Medborgarkraften.

Varken logistikutredningen eller samrådshandlingen
kommer att genomföras som planerats.

Nya direktiv innebär att ett traditionellt förfarande
kommer att tillämpas med samråd till hösten.

Citat ur konceptet till samrådshandling

Locka tillbaka kvalitéterna

För att locka tillbaka de kvaliteter som finns i området krävs att
balansen mellan intressen återtas.
Idag har främst natur- och rekreationsintressena trängts undan.

Skärgårdstrafiken kan samverka med rekreationsintresset genom
kontakten med skärgården och möjligheten att utveckla vänthallen
till en knutpunkt för samtliga besökare.
Skärgårdstrafikens konflikter är viktiga att lösa oavsett var
terminalen fortsättningsvis kommer att ligga.

Hur skärgårdstrafiken ska inordnas på Saltholmen-Långedrag är
en fråga som berör hela Göteborg. Kan terminalfunktionen ske
på annat sätt som gynnar både staden, resenärerna och stadsdelen?

bilparkering