M  

 

Stort intresse finns för att utnyttja Inre Hinsholmskilen på ett bättre sätt än i dag. Medborgarkraften har för avsikt att i samverkan med SDN-Älvsborg utreda olika möjligheter till utnyttjande av området.

 

1

 

 

Akt

{BildCell}  
 
 
 

 
 
 
Samrådsgrupperna Mkraft1 Mkraft1 Nyheter Samrådsgrupperna Brevlåda Länkar