Ängholmen

Många frågor diskuteras på Ängholmen. En är förbindelsen till ön. (Se bild 1)

En annan fråga är hur det gamla varvsområdet skall ytnyttjas i framtiden. (Se bild 2)

2001 11 30
I och med genomförandet av hastighetsbegränsningen på Saltholmsgatan mellan Sextantgatan och Ängholmsgatan kommer automatiskt även vägarna på Ängholmen att få en hastighetsbegränsning på 30km/tim. se vidare Saltholmsgatan.