Gamla vägen

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ljusgröna ytan betecknar mark som Parkförvaltningen sköter kontinuerligt.