Inre Hinsholmskilen

Området, som är en utfyllnad, har aldrig blivit planerat.
Oklara ägo- och ansvarsförhållanden är en av orsakerna.
Området är nu i stort behov av uppsnyggning.
Parkförvaltningen försöker nu att få rättigheten att sköta merparten av den kommunägda marken i hela kommunen.
Under åren har ett flertal förslag till utnyttjande av området lanserats.
Dessa och MIÄ:s ställningstagande i frågan finns redovisat i Rapport1 under
"Medborgarkraften".

Utnyttjad för äldreboende, bilparkering eller för fritidsändamål har nämnts.
Bland synpunkterna mot ett bebyggande är risken för att karaktären av öar och holmar skall gå förlorad om vattenspegeln inte kan ses från Saltholmsgatan.

I planeringen av området bör även utfyllnaden kring spårvagnsslingan inbegripas.

Parkförvaltningen avverkar nu slyn utmed spårvägen på begäran av grannar.

 

 

 

 

 

Flygbild