Långedrag

Nedan redovisade bilder är ett panorama över infarten till Göteborg tagna vid samma tillfälle från en tänkt bordsplats i en eventuell ny restaurang.

Mot hamninloppet Mot G Hamen Mot bryggorna

Flygbild över restaurangtomten Flygbild över restaurangtomten.

 

Långedragsrestaurangen

Parallellt med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen- Långedrag har planeringen för en ny restaurang på Långedragsudden pågått. En arkitektävling utlystes och en vinnare utsågs.
Avsikten var att restaurangen skulle kunna invigas redan i år.
Kostnaderna avskräckte tillfrågade nyttjare.
Hur man avser att gå vidare är inte klart.

MIÄ:s samrådsgrupp "Gamla Hamnen" har haft kontinuerlig kontakt med ägarna och har haft möjlighet att analysera tävlingsförslaget samt informera allmänheten. MIÄ har för avsikt att delta i en planerad diskussionsgrupp med uppgift att finna vägar för hur tomten kan användas.

När den gamla restaurangen en gång placerades på LÅngedragsudden i st f på Saltholmen var det för att utsikten mot en fri horisont var att föredra.
MIÄ anser bl a att denna synpunkt bör beaktas vid planeringen av den nya anläggningen.

En mycket stor majoritet av områdets invånare är för en ny anläggning på Långedragsudden.