Nordic Shostakovich Society


Nordisk Sjostakovitsj Selskap


stifet i Oslo 9 aug. 2000

Den 9 august 1975 gikk Dmitri Dmitrievitsj Sjostakovitsj bort i sitt sekstiniende år. Mange vil vel være enig i at hans monumentale livsverk utgjør det viktigste kunstneriske dokument i vår tid. Han satte et permanent og uunngåelig preg på alle musikalsk sjangere og former. Hvert verk utløste en kamp. Hvert verk kom til å stå sentralt i den alltid pågående kamp for menneskelig verdighet og frihet. Og slik vil det også være i fremtiden, som Sjostakovitsj selv så presist uttrykker det:
"Historien gjentar seg, som vi ser"

Sofia Khentova sier om Sjostakovitsj musikk:
"Alt hva han skrev var i sitt vesen en protest mot slaveri. Musikken, den skapende prosess, ble det siste tilfluktsted for den frie ånd."

Og Sjostakovitsj skrev:
"Vi trenger modig musikk. Jeg mener modig, fordi den er sannferdig"


De sise år har interessen for Sjostakovitsj musikk økt merkbart i den nordiske land. Dette har vært mulig takket være den hengivenhet og det artistiske klarsyn som er blitt utvist av dirigenter solister og kammermusikere. Kanskje er det riktig å si at denne intense pleien av Sjostakovitsj musikk har vært medvirkende til den veksten vi har opplevd i artistisk nivå. Sjostakovitsj musikk har blitt en katalysator for kunstnerisk mesterskap. Men den har også bidratt til bedre forståelse for musikkens plass og funksjon i samfunn og samtid.

Det er for å videreføre og intensifiere denne trend og for å arbeide for en stadig mer omfattende forståelse og verdsetting av Sjostalkovitsj musikk ide nordiske land at vi inviterer til medlemskap i det Nordisk Sjostakovitsj Selskap. Den formelle stiftelse av selskapet skjedde i Oslo 9 aug. 2000.Vi inviterer alle som er interesserti medlemskap til å send oss en e-mail:

Kjell Skyllstad: kjell.skyllstad@imt.uio.no or

Peter Lundin: nss@musiker.nu

Mer Information

Vill Ni ha Kontinuerlig information och/eller diskutera Sjostakovitj med likasinnade i de Nordiska länderna kan Du bli medlem av sällskapets e-post lista, mer information finns att hämta här:

http://groups.yahoo.com/group/nordicshostakovichsociety

Enklast anmäler man sig till listan genom att sända ett tomt e-brev till adressen:

nordicshostakovichsociety-subscribe@yahoogroups.com

Tanken är att alla medlemmar skall kunna meddelas sig med varandra, tipsa om kommande konserter/arrangemang, och varför inte diskutera alla aspekter på Sjostakovitj och inte minst vilka funktioner sällskapet skall ha. När man anmält sig till listan skickar man sina inlägg till:

nordicshostakovichsociety@yahoogroups.com

Givetvis ser Vi att man använder grundläggande *Netikett* när man postar listan så att Vi kan undvika så mycket 'Spam' som möjligt.

Vennligst del med oss dine tanker om det nye selskap.


For komiteen til dannelse av et Nordisk Sjostakovitsj Selskap
Kjell Skyllstad - Oslo, Norge
Peter Lundin - Göteborg, Sverige