Nordic Shostakovich Society

Nordiska Sjostakovitjsällskapet


Grundat den 9 Augusti 2000

Den nionde augusti 1975 avled den ryske kompositören Dmitrij Dimitrijev Sjostakovitj, 69 år gammal. Vi är många som insett att hans livsverk har en oerhörd betydelse som dokument över vår tid. Sjostakovitjs musikaliska kvarlåtenskap lämnar alltjämt bestående intryck inom alla genrer. Varje verk var en strid. Varje verk var ett led i en kontinuerlig kamp för individens frihet och mänsklig värdighet därför att, som Sjostakovitj framhöll "historien som vi ser den, upprepar sig".

Med Sofia Khentovas beskrivande ord:
"Allt han skrev var i koncentrat en manifestation mot slaveri; musiken, den kreativa processen var in i det sista en tillflykt för anden."
Sjostakovitj skrev:
"Vi behöver modig musik. Jag menar modig eftersom den är sanningsenlig."


Under de senaste åren har intresset för Sjostakovitjs musik växt stadigt i Norden. Detta inte minst tack vare en djup insikt och hängivenhet hos dirigenter, solister och musiker runtom i länderna. Det är ett rimligt antagande att Sjostakovitjs musik verkat som en kultiverande kraft och bidragit till att den konstnärliga nivån höjts i de nordiska länderna. Hans verk har även gett oss en bättre förståelse av musikens funktion och plats i samhället.

För att berika denna ansats, för att skapa djupare förståelse och kännedom om Sjostakovitjs musik i det nordiska länderna, inbjuder vi nu till medlemskap i det Nordiska Sjostakovitjsällskapet. Sällskapets formella instiftan skedde i Oslo på 25-års dagen av Sjostakovitjs bortgång, den 9 Augusti 2000.

Alla intresserade av medlemskap inbjudes att snarast meddela sig via e-post till:

Kjell Skyllstad: kjell.skyllstad@imt.uio.no or

Peter Lundin: nss@musiker.nu

Mer Information

Vill Ni ha Kontinuerlig information och/eller diskutera Sjostakovitj med likasinnade i de Nordiska länderna kan Du bli medlem av sällskapets e-post lista, mer information finns att hämta här:

http://groups.yahoo.com/group/nordicshostakovichsociety

Enklast anmäler man sig till listan genom att sända ett tomt e-brev till adressen:

nordicshostakovichsociety-subscribe@yahoogroups.com

Tanken är att alla medlemmar skall kunna meddelas sig med varandra, tipsa om kommande konserter/arrangemang, och varför inte diskutera alla aspekter på Sjostakovitj och inte minst vilka funktioner sällskapet skall ha. När man anmält sig till listan skickar man sina inlägg till:

nordicshostakovichsociety@yahoogroups.com

Givetvis ser Vi att man använder grundläggande *Netikett* när man postar listan så att Vi kan undvika så mycket 'Spam' som möjligt.
Vi ser fram emot dina idéer om vilka funktioner sällskapet kan ha!

För stiftelsekommittén
Kjell Skyllstad - Oslo, Norge
Peter Lundin - Göteborg, Sverige