Fågelöar på västkusten

Välkommen till min hemsida om fågelöar på den svenska västkusten. Öar har en förmåga att samla upp fåglar från ett större område samtidigt som de ofta ligger mellan de två stora elementen hav och land.

Det har också blivit allt populärare bland ornitologer att samla på kryss på en viss plats. Till enkla platser hör ju öar som har en naturlig avskärmning. Men hitintills har inga sammanställningar försökt göras på hur många arter som verkligen har setts på just en specifik ö. Här följer en början till en sådan lista. Skicka gärna in dina eller andras obsar som du känner till. Din hjälp mottages tacksamt.

Öarna ordnas efter hur många arter som har setts på/över/från ön. Naturligtvis är det svårt att jämföra öar på detta vis. Antalet arter är ju helt beroende av: det geografiska läget, hur länge fågelskådning har bedrivits där, hur ofta det finns folk som skådar där, hur många olika biotoper som finns där, hur långt från fastlandet den ligger, osv.

Listan är till för dig för att du skall kunna veta vad som har setts och inte setts på/från ön. Det är ju t.ex. en extra krydda till en rolig obs att veta att det var första gången arten sågs på ön. Listan kan ju också ge en vink om vilken ö som är värd ett besök eller vad du kan förvänta dig att se på en viss ö. Min förhoppning är också att denna sida skall leda till ökat skådande på våra västsvenska öar. De döljer många guldkorn - 341 arter finns med här - fler arter än vad de flesta landskap har.

Början till en liknande sida finns också för ostkusten:

Fågelöar på Ostkusten , innehåller nio öar.

Nr Ö Antal arter Artlista Mest ovanliga arter (+ eventuell ny)
1
Hisingen, Gbg 297 artlista Vitnäbbad islom, Ägretthäger, Silkeshäger, Purpurhäger, Nilgås, Amerikansk kopparand, Rödhuvad dykand, Stäpphök, Aftonfalk, Dalripa, Småtrapp, Tjockfot, Båda Vadarsvalorna, Tuvsnäppa, 2 Dammsnäppor, Tereksnäppa, Medelhavstrut, Kaspisk trut, 2 Alpseglare, Tornuggla, Lappuggla, Korttålärka, Rostgumpsvala, Fältpiplärka, 4 Vattenpiplärkor, Citronärla, 6 Flodsångare, Vassångare, Kungsfågelsångare, Brankronad kungsfågel, Rosenstare, Tallsparv, Dvärgsparv
2
Orust 260 artlista Blåvingad årta, Rödhuvad dykand, Stäpphök, Ängshök, Mindre skrikörn, Aftonfalk, Svartbent strandpipare, Tereksnäppa, Garfågel, 2 Fjällugglor, Blåkråka, Gråspett, Svarthakad busksvätta, Lundsångare, Lappmes, Kornsparv
3
Nidingen, Halland 256 artlista 2 Större liror, Vitnackad svärta, Ängshök, Tuvsnäppa, 2 Tereksnäppor, Svarthuvad mås, Vitvingad trut, Alpseglare, Korttålärka, Citronärla, Sydnäktergal, Flodsångare, Busksångare, 4 Rödstrupiga sångare, Eksångare, 3 Taigasångare, Bergstaigasångare, Halsbandsflugsnappare, BRUN TÖRNSKATA, 4 Svarthuvade sparvar, Dvärgsparv m.m.
3
Hönö, Gbg 256 artlista 7 Stormsvalor, 11 Gulnäbbade liror, 7 Baleariska liror, Fregattfågel sp, Rödhuvad dykand, 2 Vitnackade svärtor, Aftonfalk, Rosenmås, Vitvingad trut, Ismås, Stäppflyghöna, Tornuggla, Vattenpiplärka, 3 Taigasångare, 2 Brandkronade kungsfåglar, Kungsfågelsångare, Pungmes, Rosenstare, Bändelkorsnäbb
5
Hallands Väderö, Skåne 254 artlista Stormsvala, Gulnäbbad lira, Silkeshäger, Svart stork, Skedstork, Brun glada, Vitgumpsnäppa, Tereksnäppa, Svarthuvad mås, Vittrut, Sottärna, Fjälluggla, Fältpiplärka, Vattenpiplärka, Svarthakad buskskvätta, Ökensångare, Brandkronad kungsfågel, Kornsparv m.m.
6
Ramsvikslandet****, Sotenäs 253 artlista Stormsvala, 2 Gulnäbbade liror, Silkeshäger, Vitnackad svärta, Rödhuvad dykand, Fjällripa, Tuvsnäppa, 4 Brednäbbade simsnäppor, Tärnmås, Härfågel, Tretåig hackspett, Vattenpiplärka, Större piplärka, Strömstare, 2 Svarthakade buskskvättor, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Ökenvarfågel, Rosenstare, Gulhämpling
7
Malön, Halland 242 artlista Vitnackad svärta, Stäpphök, Brednäbbad simsnäppa, Biätare, Fältpiplärka, Brandkronad kungsfågel, Rosenstare, Dvärgsparv
8
Härmanö, V Orust 229 artlista 12 Stormsvalor, Skedstork, Praktejder, Ängshök, 2 Brednäbbade simsnäppor, Småtärna, Spetsbergsgrissla, Härfågel, 2 Svarthakade buskskvättor, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Lappmes, Pungmes, Gulhämpling
8
Tjörn 229** artlista** Purpurhäger, Svart stork, Vit stork, Praktejder, Brun glada, Stortrapp, Tuvsnäppa, Blåkråka, Tofslärka, Svarthakad buskskvätta
10
Rossö, Strömstads kommun 227 artlista** Svart- & Vitnäbbad islom, Toppskarv, Silkeshäger, Ägretthäger, Vit stork, Svart stork, Alförrädare, Ängshök, Järpe, Dvärgsumphöna, Dammsnäppa, Bredstjärtad labb, Tärnmås, Vitryggig- & Tretåig hackspett, Vattenpiplärka, Flodsångare, Bändelkorsnäbb
11
Koster, V Strömstad 221 artlista** Båda islommarna, Grå & Mindre lira, Vit stork, Praktejder, Kungsörn, Vaktel, Svartbent strandpipare, Fjällpipare, Dubbelbeckasin, Rödspov, Brednäbbad simsnäppa, Bredstjärtad labb, 16 Fjällabbar, Tärnmås, Spetsbergsgrissla, Biätare, Härfågel, Gråspett, Tretåig hackspett, Större piplärka, Vattenpiplärka, Strömstare, 2 Svarthakade buskskvättor, Pungmes, 2 Sommargyllingar
12
Rörö, Gbg 220 artlista** Svartnäbbad islom, Mindre lira, Grå lira, Alförrädare, Vitnackad svärta, Stäpphök, Ökenlöpare, Fjälluggla, Härfågel, Tretåig hackspett, Större piplärka, 4 Vattenpiplärkor, Strömstare, 3 Svarthakade buskskvättor, Kungsågelsångare, Taigasångare, Brandkronad kungsfågel, Mindre flugsnappare, Rosenstare, Bändelkorsnäbb, Tallbit
13
Styrsö, Gbg 215 artlista Grålira, Toppskarv(14/3), Jaktfalk, Bredstjärtad labb, Fjällabb, 2 Tärnmåsar, Vitvingad trut, Turturduva, Hökuggla, Härfågel, Tretåig hackspett, Trädlärka, Större piplärka, Strömstare, Busksångare, 2 Lundsångare, Taigasångare, Mindre Flugsnappare, Entita(6/3), Bändelkorsnäbb
14
Brännö, Gbg 211 artlista Svarthuvad mås, Turturduva, Härfågel, Större piplärka, 2 Kungsfågelsångare, Busksångare, 4 Lundsångare, 5 Mindre Flugsnappare, 6 Sommargyllingar
15
Vallerö, V Orust 209 artlista Islom, Svarthalsad dopping, Ängshök, Svartbent strandpipare, Rödspov, Bredstjärtad labb, Fjällabb, Småtärna, Turturduva, Härfågel, Svarthakad buskskvätta, Ökenstenskvätta, Kungsfågelsångare
15
Donsö, Gbg 209 artlista Rördrom, Vit stork, Praktejder, Storlabb, Vitvingad trut, Småtärna, 2 Turturduvor, 4 Härfåglar, Trastsångare, Lundsångare
17
Galterö, Gbg 207 artlista Brun glada, Amerikansk tundrapipare, Dubbelbeckasin, Tereksnäppa, Brednäbbad simsnäppa, Storlabb, Vitvingad trut, Småtärna, Lunnefågel, 2 Härfåglar, Större piplärka, Svarthakad buskskvätta, Rosenstare
18
Marstrand 202 artlista Svarnäbbad islom, 2 Gulnäbbade liror, Praktejder, Glada, Aftonfalk, Skärfläcka, Fjällabb, Tärnmås, Rosenmås, Lunnefågel, Tretåig hackspett, Rödstrupig piplärka, Citronärla, Lundsångare, Kungsfågelsångare, Mindre flugsnappare, Halsbandsflugsnappare, Gulhämpling
19
Hållö, SV Smögen 200 artlista Båda Islommarna, 2 Praktejdrar, Glada, Strömstare, 2 Svarthakade buskskvättor, Lundsångare, Taigasångare, 2 Kungsfågelsångare
20
Stora Amundön, Gbg 197 artlista Vitnäbbad islom, Stormfågel, Silkeshäger, Praktejder, Ängshök, Fjällabb, Spetsbergsgrissla, Fjälluggla, Taigasångare, Rosenstare, Bändelkorsnäbb
21
Vinga, Gbg 199 artlista 3 Gulnäbbade liror, Balearisklira, Toppskarv, Amerikansk sjöorre, Eleonorafalk, Tjockfot, Fjällpipare, Tereksnäppa, Brednäbbad simsnäppa, Tärnmås, Tofslärka, Större piplärka, Pungmes
22
Käringön, V Orust 193 artlista Stormsvala, Alförrädare, 3 Härfåglar, Turturduva, Vattenpiplärka, Taigasångare, 2 Brandkronade kungsfåglar, 3 Sommargyllingar, Gulhämpling, 2 Kornsparvar
23
Tistlarna, Gbg 191 artlista Rostand, Praktejder, Jaktfalk, Vaktel, Tärnmås, Provencesångare, Mindre Flugsnappare
24
Vrångö, Gbg 184 artlista Toppskarv(6/4), 2 Röda glador, Aftonfalk, Jaktfalk, Kornknarr, Skräntärna, Sparvuggla, 2 Härfåglar, Höksångare
25
Resö, Tanums kommun 183 artlista Båda islommarna, Tjäder, Brednäbbad simsnäppa, Hökuggla, Tretåig hackspett, Blåkråka, Brandkronad kungsfågel
26
Storö/Väderöarna 178 artlista ** 5 Stormsvalor, Mindre lira, Grålira, Spetsbergsgås, Aftonfalk, Vattenrall, Dubbelbeckasin, Brednäbbad simsnäppa, Turturduva, Kattuggla, Härfågel, Lundsångare, 2 Kungsfågelsångare
27
Klåverön, S Marstrand 173 artlista Praktejder, Alförrädare, Vandringstrast , Bändelkorsnäbb, Videsparv
28
Tjärnö, Strömstad 170 artlista Vitvingad trut, Skärntärna, Småtärna, Biätare, Härfågel, Taigasångare, Mindre flugsnappare, Bändelkorsnäbb
29
Koön, O Marstrand 169 artlista Glada, Skräntärna, Alkekung, Sparvuggla, Strömstare, Rödstrupig piplärka, Sommargylling, Tallbit
30
Balgö, Varberg 153** artlista** Silkeshäger, Svartvingad glada, Kornknarr, Svartbent strandpipare, Större piplärka, Fältpiplärka
31
Valö, Gbg 148 artlista** Praktejder, Skärfläcka, Rödspov, 2 Biätare, Höksångare
32
Lilla Askerön, N om Tjörn 145 artlista Årta, Praktejder, Kornknarr, Dubbelbeckasin
33
Vargö, Gbg 119** artlista** (Alförrädare), Dvärguv***
34
Björkö, Gbg 114** artlista** Alkekung, 2 Härfåglar
35
Saltö, Strömstad 103 artlista** Toppskarv, Tärnmås, Biätare, Gråspett, Vattenpiplärka
36
Ärholmen, SV Marstrand 77** artlista** Storlabb, Alkekung
37
Klädesholmen, V Tjörn 74* artlista* Svartnäbbad & Vitnäbbad islom, Mindre lira, Grålira, 2 Gulnäbbade liror, Praktejder, Jaktfalk, Tärnmås, Lunnefågel
38
Vedholmen, V Orust 36** artlista** Vitnäbbad islom, 2 Gulnäbbade liror, Grå o Mindre lira, Toppskarv, Storlabb, Tärnmås, (Trädmås, Vitvingad trut)

Övriga öar men endast m "guldkorn". m. bl.a. Medelhavslira, Natthäger, Skedstork, Rödhalsad gås, Dalripa, Sumpvipa, Ismås, Tygeltärna, Biätare, Vattensångare
* Endast arter från FpV och VF. Även en del från www.kustobsar.se har lagts in. Lokala ornitologer har ännu ej kontaktats.
** En första kontakt har tagits med lokala ornitologer. Listan ej klar.
*** Fågeln höll till på Känsö men hördes till Vargö och Brännö
**** Ön kanske inte egentligen skulle vara med eftersom den är konstgjord då en kanal har grävts innanför "ön".

Till listan på de 287 sedda arterna i Göteborgs skärgård . Göteborgs södra skärgård består av Styrsö socken (tillhör Göteborgs kommun) och ligger i Västergötland. Norra skärgården utgörs av Öckerö kommun och ligger i Bohuslän.

Om du undrar var någon ö ligger kan du söka i Lantmäteriets kartor på nätet där de flesta öarna finns med.

Källor:
Fåglar på Västkusten (FpV) 1963-2001 nr 3, Vår fågelvärld 1942-1964 och Fåglar i Bohuslän 1999-2000, 2004, databasen www.kustobsar.se för icke raritetsrapportpliktiga arter, men också lokala ornitologer.

Avgränsningar:
* Listorna anger helst inte vilka arter som häckar då öars häckfågelfauna ofta är känslig.
* Bara öar med någorlunda aktiv skådning tas med eller sådana öar där många arter har setts även om det inte inte skådas aktivt där idag. Övriga öar med intressanta fynd tas med under just "Övriga öar".

Krysskriterier:
För att kunna räkna en art till öns artlista måste fågeln ha setts eller hörts med båda fötterna på ön oberoende av avstånd. Har fågeln på detta sätt kommit med på en ös artlista när den befunnit sig på eller över en annan ö bör detta anges. Undantaget till regeln "båda fötterna på ön" är att den setts/hörts på eller i luftrummet ovanför ön. Till ön borde man också kunna räkna tillhörande skär (ofta namnlösa) och omkringliggande vatten. För ovanligare fåglar krävs godkänt av raritetskommite. "Sett sen sist" i FpV har ej gåtts igenom av denna orsak. Fynd av döda fåglar räknas också om de uppenbarligen dött på ön. Strandfynd går alltså inte att bedömma.

Datum för första observation:
Datum för första obs kan för en del fåglar vara det första datum som jag har hittat i Fåglar på Västkusten vid något inveterings- eller exkursionstillfälle som har redovisats där eller att arten har setts på en ovanlig årstid. För en del fåglar är detta naturligtvis inte rätt och här ger jag dig en möjlighet att skicka in ett tidigare datum om du har något sådant.

Martin Fransson
Lygnev. 2
430 82 Donsö
Tel. 031-970149

ÖVERTAGARE SÖKES: Vill du ta över driften av denna hemsida? PGA av tidsbrist så sökes entusiastisk ö-skådare som vill ta över denna sida.

e-mail


Senast uppdaterad 24/10-2007