Att bo är en konst i vårt hus

En liten sida om att leva i kollektivhuset Stacken
elinstallation

Vi har så mycket fint som hela tiden bara är

Vi odlar vår kultur i vardagen

Vi lagar god mat. Lär oss att hantera grönsaker och köttstycken i ett storkök.

Diskar och städar. Har trädgårdsdagar och stormöten. Lagar och fixar.

Att vi bryr oss om varandra är inte så dåligt. Sällan har väl någon av någon anledning behövt ha sina eventuella problem i ensamhet. Vänskap har alltid fötts i vårt hus.

grillning på gården

Barn och vuxna kan mötas i ömsesidiga intressen och visa varandra ömsesidig respekt.

Barnen har fina kamratrelationer. De mindre barnen leker sina lekar. Andra barn möter varandra genom t.ex. pingis eller ridning. Men vad som skiljer oss från många är vår brist på anonymitet. Alla barn och vuxna känner varandra och kan varandras namn.

stormöte

Vi har stormöten på samma vis som de vise hade rådslag. I ren demokratisk anda låter vi där individen fri att tala och handla i samverkan med övriga. Sådant präglar inte bara våra barn utan faktiskt också oss själva. Vi vuxna utvecklas ju också.

Vi gnatar och tjatar, skapar problem och "målar fan på väggen". Men sådana saker hör livet till. Det vi i huset av mångårig erfarenhet och vi vet också att problem som skapas också kan lösas. Det är våra direkta erfarenheter.

Detta och mycket annat av mänskliga krafter har vi arbetat med och det om något är väl att odla kunskaper för nästkommande generationer.

fiollektion utomhus

I vårt hus möts människor för att utvecklas, det är Stackens naturliga funktion.

Vår sociala kultur är sällsynt och något mycket dyrbart som vi måste försöka värna om.

sex färska myror

När sex blivande mammor gick med magarna i vädret och stöttade sig på varandra, lyssnade på varandra och pratade om framtiden, så deltog hela huset med spänning i denna process.

Sen växer ungarna upp i huset likt fågelungar som flyger ut och in mellan varandras bon. Vi odlar verkligen vänskap från första stund.

Vårt Stacken har en mängd olika kunskaper, inte minst tack vare medlemmarnas olika yrken. Dessa kunskaper och livserfarenheter kommer ofta till användning såväl för huset som för individen.

fest i matsalen

Våra roligare aktiviteter i huset svänger som allt annat fram och tillbaka, men emellanåt har vi ju någon mindre eller större tillställning med lite mat och sång, spel och lek.

Allt vi gör för husets funktion är ju inget annat än vår kultur. Vi skapar traditioner, glädjens och gemenskapens trygghet.

Text och bild: Håkan Liedberg