BAROZDA | BANDET | INSTRUMENT | HISTORIK | KONTAKT

BAROZDA är en folkmusikgrupp som spelar traditionell ungersk folkmusik från Transsylvanien, troligen det enda av sitt slag i Sverige. Alla  har sina rötter i Transsylvanien  och har lärt sig musiken direkt från källan, från traditionsbärare spelmän ute i de transsylvanska byarna. Sedan 1987 bor de i Sverige och har med sin "färgstarka och rytmiska musik, spelad med urstyv skicklighet"  snabbt skaffat sig en stark position i den svenska folkmusikvärlden. Under åren har bandet utfört en oändlig rad av konserter, turnéer, festivaler från Lund i söder till Umeå i norr, samt medverkat i radio och TV program.

Lajos Toró
kontra, mungiga
flöjt, sång

József  Simó
basfiol, vevlira,
koboz, sång

Csongor  Simó
fiol, trummor,
sång

Dagens Barozda kan presentera en svängig och varierande konsert med musik, sång och dans, allt från 40 min. upp till helkväll. De har med sig en hel arsenal av olika instrument och berättar gärna om bakgrunden till musiken eller roliga historier ur de transsylvanska folkliga traditionen.
Táncház (danshus) / Workshop  är en annan uppskattad form där gruppen lär ut musiken på olika instrument och/eller tillsammans med dansare lär ut olika danser och bjuder sedan på helkväll med dans och musik.