BAROZDA | BANDET | INSTRUMENT | HISTORIK | KONTAKT

FIOL är det mest populära melodi instrumentet de senaste 200-300 åren i den ungerska musiken. I Transsylvanien kompas vanligen av en altfiol (kontra) och en basfiol. I folkmusik sammanhang spelades instrumentet nästan uteslutande av romer, då ungrarna själva inte gärna spelade för andra.

Traditionell band i centrala Transsylvanien   bestående av en fiol, kontra och en basfiol

KONTRA är en komp instrument, typisk för transsylvansk folkmusik. Egentligen är en ombyggd altfiol med bara tre strängar och en platt stall. Alla strängar spelas samtidigt vilket ger möjlighet till olika ackord gångar. Tillsammans med basen står de för ett svängigt, rytmiskt komp till melodin spelad för det mesta på en  eller två fioler.

BASFIOL har bara tre strängar av senor  och de flesta äldre spelmän spelar på bara en av dem. I det lilla bandet tjänar basen mest som rytminstrument. De som dansar till musiken brukar aldrig klaga om basisten tar några toner fel, men de bråkar direkt om rytmen inte stämmer.

KOBOZ  är namnet på den här lilla bandlösa lutan, och är enligt våra historiker en av de instrumenten vilket ungrarna hade med sig under folkvandringstiden Används än idag både som solo och som komp instrument.

VEVLIRA ett härligt medeltida instrument vilket än idag används flitigt i den ungerska folkmusiken. Vi brukar kalla den för "medeltida synten "för dess förmåga att kunna producera melodi, komp och rytmstämma samtidigt . Härligt!

"BONDE-FLÖJTER" är mycket populära i Transsylvanien , med oerhört rik och omväxlande repertoar . Man spelar ofta med ett brummande ljud från strupen och får en "dist" effekt till melodi stämman .

GARDON  heter det , och är egentligen ett slagverk instrument som kompar en ensam fiol genom att slå i strängarna med en slagpinne,  samtidigt som man knäpper den tunnaste strängen  med andra handen. Instrumentet finns bara i Transsylvanien och används  endast i "Gyimes" regionen .

BAROZDA | BANDET | INSTRUMENT |HISTORIK | KONTAKT