Veckans predikan

(Denna sida uppdateras numera ganska oregelbundet. Predikan är inte alltid skriven under veckan, men kanske kan den ge dig något ändå?)  Blå färg inom parentes i bibeltext=min översättning eller kommentar.
http://predikan.listen.to


Högmässa i Backa kyrka Alla Själars dag 2007

Pilgrimsmässan

Psalmer: se agenda

Kollektbön:
Låt oss be att vi med Kristus får gå in i det eviga livet:
(Tystnad)
Allsmäktige Gud,
du som har låtit Kristus segra över döden
och öppna evighetens portar,
låt dina tjänare besegra döden med honom
och i evighet skåda dig, sin skapare och återlösare.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande,
lever och råder från evighet till evighet.

Gammaltestamentlig text: Jobs bok kapitel 17
15 Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? 16 Far det ner till dödsrikets bommar, sjunker vi tillsammans ner i stoftet? (Ja, där är Han också.)

Episteltext: Första Korintierbrevet kapitel 15
35 Nu kan någon fråga: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? 36 Du oförståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör. 37 Och vad du sår har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag 38 Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. 39 Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. 40 Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. 41 Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. 42 Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. 43 Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. 44 Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. 45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47 Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. 48 Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. 49 Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. (Kristi avbild?)

Evangelium: Johannes kapitel 6
37 “Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. 38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. 39 Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. 40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen."

Predikan: Pilgrimsvandringen
Det har på senare år återigen blivit populärt med pilgrimsvandringar. Det är ju en urgammal sed att man går till en helig plats. Samtidigt som man vandrar mot den heliga platsen närmar man sig Gud i sitt inre. Allt detta visar att det finns ett mål för vår vandring. Ingen av oss som ännu lever är framme ännu. Vi är på väg mot ett mål. Inte ett okänt mål, utan ett som vi känner till fastän vi inte har varit där. För även om ingen har varit i himmelen ännu, så har vi här lärt känna Honom som gör att himmelen finns. Honom som gör att himmelen är himmelen. Vi sträcker oss mot den. Vi vandrar mot den. En dag är det över med detta liv och också med denna värld. Då kommer det nya, det som Gud skapar.
Där finns en ny tillvaro i en värld full av sång. Där torkas alla tårar. Där sker alltid Guds vilja. Där är kärleken drivkraften. Där kommer glädjen inifrån. Där är rädslans makt krossad. Allt det jag säger är abstrakta saker. Kanske föredrar någon vackra bilden som det himmelska Jerusalem med gator av guld. Det är OK. Om ett barn vill fantisera om en plasts med obegränsad tillgång på leksaker och godis så är det OK. Ingen av oss har varit där.
Icke desto mindre är Bibeln så konkret som det är möjligt. I dagens epistel talas det om uppståndelse en uppståndelse där det finns en relation mellan detta livet och det som kommer. Det som kommer liknar det som är nu fastän det är helt och rent på alla sätt. Den kristna kyrkan har alltid bekänt tron på ”köttets uppståndelse”. Det betyder att uppståndelsen är verklig så som Jesu uppståndelse var det. Jesus åt med dem, talade med dem, hade en kropp helt enkel. Uppståndelsen är på riktigt.
(Vi bör hålla ifrån den hedniska tron att själen är odödlig och svävar vidare. Denna tro är inte densamma som tron på en verklig uppståndelse som innebär att Skaparen på nytt gör ett under.)
Men var finns då de rättfärdiga efter döden och fram till att uppståndelsen sker. Ibland talar traditionen om ett mellantillstånd. Ibland verkar det som något omedelbart. Jesus säger till rövaren på korset: ”Idag skall du vara med mig i paradiset.”
För i himmelen finns ja varken dag eller natt. Tiden finns där inte. Evigheten råder. Därför blir det inte meningsfullt att tala om när saker och ting sker. Från Guds perspektiv kanske det är så att allt sker nu. Men från vår sida blir sådant intressant. För vi lever här i tiden och vi är inte framme.
Jag har givit några svar angående evigheten  i denna predikan. Jag tror dock inte att det är sådant teoretisk kunskap som är nyckeln till att tryggt kunna vandra framåt i livet. Utan det är insikten i och tron på att Jesus säger: ”Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.”
Den som lagt sitt liv i Jesu händer kan var helt trygg vare sig man tror sig ha många år kvar att leva eller man tror sig ha några få år kvar. Den kristne är en pilgrim på väg mot något bättre. Vid pilgrimens sida går Herren Jesus själv. Jesus är min bäste vän.
Amen.

Kyrkans förbön
Allmäktige, evige Gud,
du som är Herre över levande och döda
– inför dig kommer vi och ropar för oss själva,
för alla människor och för hela din värld:

Vi ber för din kyrka över hela världen. Att vi skall söka ditt rike först. Hjälp oss att tillsammans ha vårt hopp i himmelen. Så att vi inte säljer oss för att vinna jordisk rikedom. Hjälp dem som riskerar sitt liv genom att bekänna sin tro på dig. Vi ber för din lidande kyrka överallt där hon förföljs. Herre, dina barn ber dig…
För dem värld du givit oss. Hjälp oss att se att denna värld inte är allt så att vi kan bli goda förvaltare. Hjälp oss av förvalta våra gåvor till så de kommer till nytta. Herre, dina barn ber dig…
För de sjuka. Gör dem friska. Ge de döende en trygghet inför evigheten. Hjälp dem som hjälper de sjuka. Herre, dina barn ber dig…
För dem som sörjer:
Herre, dina barn ber dig…
För de döpta:
Herre, dina barn ber dig…
För vår församling. Att alla, små och stora skall växa till i tro och kärlek och insikt. Att vi tillsammans skall glädjas över hoppet. Herre, dina barn ber dig…,

Allmäktige, evige Gud,
genom döden för du dina trogna
till helande och fullkomning.
Lös oss och alla människor från synd och ondska,
och gör oss delaktiga av vår Frälsares liv,
nu och i evighet.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Bön efter kommunion
Barmhärtige Fader,
du ensam kan rädda undan den eviga döden.
Låt nådens bröd och frälsningens kalk
ge oss och alla trogna del av uppståndelsen och det eviga livet.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
  Till Björns hemsida  Till Backa församling
Kom till kyrkan också! Du behöver det och du behövs!      Björn Larsson 2007-11-09
 bjorn.larsson?svenskakyrkan.se
(Byt ut frågetecknet mot snabel-a)