Henriks sida om
BLUESMUNSPEL2.jpg (14948 bytes)

Home ] Övningar ]

"Kom igång-kurs"

dans.gif (12699 bytes)

Hur man kan spela samtidigt som man dansar

"Med hjälp av tejp och ett vanligt gummiband tillverkar du en munspelshållare som du kan trä över huvudet och som håller munspelet bra på plats. Med denna anordning kan två människor deltaga i viken partnerdans, folkdans eller  jigg som helst samtidigt som de ackompanjerar under tiden. Användandet av kastanjetter bidrar mycket till en dans utförd av en munspelare"

En underhållande nymodighet

"Använd vilket enkelradigt munspel som helst. Anförskaffa fyra fot av gummislang som är en halv inch i diameter. Placera den ena änden av tuben i munnen mellan dina tänder. För den andra änden över din vänstra axel, bakom och runt din nacke och ner över din högra axel. Grip denna ände bestämt mellan tummen och pekfingret med din högra hand. Lägg munspelet plant i din vänstra handflata så att de låga noterna vätter mot handleden. Placera den ände som du håller mellan din tumme och pekfinger i höger hand direkt över det hål som du önksar spela. Efter att du kan blåsa eller dra i ett hål klart och tydligt, flyttar du änden på slangen försiktigt upp och nerför munspelet och spelar andra toner på samma sätt. Till sist, försök spela en melodi."

slang.gif (8953 bytes)

tone.gif (5372 bytes)

Hur man bevarar en vacker ton

"Studera bilden ovan noggrant. Placera en glas behållare över munspelets högra ände och håll den emot kinden. Genom att förflytta glasbehållaren i en sakta, skakande rörelse förhöjs tonen till en hög nivå."


Orsaken till att jag började spela munspel var att jag ville ha ett komplement till mitt gitarrspelande.
Jag provade att gå en kurs som tyvärr inte lärde mig så mycket som jag hade önskat.
Nu i efterhand ser jag dock att det viktigaste var att jag kom igång att spela munspel.

Många gånger kan man tro att det krävs så mycket av en för att börja spela ett instrument, men jag tror att den viktigaste drivkraften är att man vill försöka lära sig. Med den viljan kan man komma väldigt långt.

Jag har satt ihop världens kortaste (!?) "Kom igång kurs" som förhoppningsvis kan hjälpa dig att få en första knuff till att börja spela munspel.

       

knäböj.gif (8896 bytes)

En annan underhållande effekt

"Använd vilket enkelradigt munspel som helst. Försök att hålla munspelet i din mun i korta intervaller utan hjälp av dina händer. Försök sen armrörelser, sidledes, uppåt och framåt samtidigt som du spelar och för händerna rytmiskt tillbaka till munspelet. Öva efter detta att böja bålen framåt medan du håller munspelet i munnen utan hjälp av händerna, och spela medan du böjer dig.
Genom att kombinera marscherande, fria rörelser med armar och ben, bålböjning, etc medan du spelar, kan en väldigt intressant effekt produceras."

örat.gif (7750 bytes)

Hur man spelar munspel genom sitt öra

"Använd ett "Little Lady" munspel och även ett större instrument. Göm det lilla munspelet i er vänstra handflata. Förflytta sen handen, som av en händelse, framför munnen och placera det lilla instrumentet ordentligt inne i munnen.
Ta sen det stora munspelet i er högra hand och placera det mot ert högra öra. Innan ni utför detta trick, bör ni andas mycket krafftigt ett par gånger så att det verkar mycket svårt att tvinga ut luft genom era öron. När er publik är tillräckligt imponerade, spelar ni något på det lilla munspelet som är gömt i er mun.
Ibland hjälper det att introducera detta trick med en vetenskaplig förklaring till att luft kan passera mellan näsa och öra."

Hur man spelar munspel under ett glas

"Anförskaffa ett vanligt dricksglas. Placera munspelet ordentligt inuti er mun, med er tunga mot basnoterna och låt munspelets övre del skjuta ut från er mun. Ta sen glaset och för det över munspelet, in mellan er näsa och haka, och balansera det genom att böja ert huvud ordentligt bakåt. Den förväntade effekten uppträder genom att ni för er tunga upp och ner över bastonerna, samtidigt som ni inandas eller utandas, eller blåser och drar in. Spela "Home, Sweet home" när ni utför detta trick."

glas.gif (5729 bytes)

Har du några synpunkter är du välkommen att skriva till mig:

bluesmunspel@goteborg.utfors.se

eller i min gästbok:
TILL GÄSTBOKEN

 

Home ] Övningar ]