Henriks sida om
BLUESMUNSPEL2.jpg (14948 bytes)

Home ] Up ]

"Världens kortaste bluesmunspelslektion..."

Om man inte har spelat munspel förrut så tror jag att det viktigaste är att man får en knuff till att komma igång - sen är det upp till var och ens intresse och engagemang att lära sig mer - och bästa sättet att få denna knuff är nog att få en liten känsla för hur bra ett munspel kan låta!
Bluesmunspelet har 10 hål och de är numrerade från 1-10. Man kan antingen blåsa i ett hål eller dra in luft genom ett hål. Eftersom man naturligtvis kan blåsa ut och dra in luft genom flera hål samtidigt skall vi börja med en sådan liten övning:

Övning 1

Se till att du håller munspelet så att hål nr1 är längst till vänster och hål nummer 10 längst till höger. Forma läpparna kring hål 1,2 och 3. Om du vill vara säker på att inte få med hål 4 så kan du tex täcka för hål 4, 5 och 6 med antingen vänster hands pekfinger eller en liten tejpremsa.
Andas nu ut genom de tre första hålen och dra sen in luft genom samma hål. Upprepa!
Du har nu spelat två stycken olika ackord. Om ditt munspel är ett c-munspel (står oftast instansat uppe i högra hörnet) så spelar du ett G-ackord när du drar in luft och ett C-ackord när du blåser ut luft.

Håll nu kvar läpparna kring munspelet (kring hål 1, 2 och 3) och viska Ta-ida när du drar in luft. Du skall bara artikulera orden - inte säga dem högt. Gick det? Öva på detta ett par gånger.

Håll kvar läpparna kring hål 1, 2 och 3 och blås nu ut luft och viska To - ta gärna i lite så att du känner att luften även vill sippra ut lite till höger och vänster vid läpparna.

Så! Nu kan du viska, eller artikulera, Ta-ida på inandning och To på utandning. Pröva nu att sätta ihop dessa två: Först Ta-ida på inandning och sen andas du ut och artikulerar To. Det behöver inte gå fort - koncentrera dig på att artikulera orden genom munspelet. Repetera om och om igen tills det känns bra. (Om du känner efter så tar det ungefär dubbelt så lång tid att artikulera Ta-ida på inandning som det tar att andas ut To!)

Slutligen: Öka nu farten (takten) succesivt tills du känner ett "riktigt gung"
och utan att ta alltför stora ord i min mun skulle jag vilja säga:
"Grattis - du har nu lärt dig att kompa på bluesmunspelet!"

 

Om man får igång ett skönt "gung"  på Övning 1 kan man höra att det liknar ett tåg, och vad vore ett tåg utan en tågvissla:

Övning 2

För tågvisslan skall vi använda oss av hål 4 och 5. Försök att avgränsa dessa hål så att du bara drar in luft genom dem. Är det svårt att inte få med hål 3 och 6 så kan du antingen hålla för dessa hål med höger respektive vänster pekfinger eller tejpa för dem.

Dra in luft genom hål 4 och 5. Gör det nu två gånger efter varandra och pausa sen. Upprepa!
För att få "tågvissla-känsla" skall du viska, eller artikulera, Oy på varje inandning. Pröva!
Så - tågvisslan består alltså av att du drar in luft 2 gånger efter varandra genom hål 4 och 5 samtidigt som du artikulerar Oy på varje inandning.

Sätt nu ihop övning 1 och 2: Spela kompet på hål 1, 2 och 3 och när det känns bra så flyttar du upp till hål 4 och 5 och gör tågvisslan.

 

Hålen 4 - 7 på munspelet består av en do-re-mi - skala som gör det möjligt att spela melodier. Naturligtvis kan man använda sig av alla 10 hålen för att spela melodier men nu nöjer vi oss med att bara konstatera detta.
För att kunna spela melodier behöver vi lära oss att bara blåsa i ett hål - utan att det samtidigt slinker in luft i intilliggande hål:

Övning 3

Försök att "snörpa" ihop munnen så att det bara blir ett litet hål mellan läpparna och pröva att blåsa i hål 4.
Vet du inte hur du skall "snörpa" ihop munnen så pussa din fru/ man och byt sen ut frun/ mannen mot munspelet utan att ändra formen på läpparna! Eller ta och andas genom ett sugrör och byt ut sugröret mot munspelet utan att ändra läpparnas form.

Om man nu börjar med att öva på hål 4 och man inte riktigt vet hur det skall låta när man bara blåser i eller drar in luft genom detta hål kan man göra som jag skrivit tidigare: Använd pekfingrarna till att täppa för de andra hålen på båda sidor om 4:e hålet eller sätt tejp för dem.
När man sen vet hur hål 4 skall låta så kan man ta bort tejpen eller fingrarna och snörpa munnen och börja blåsa. Om man då "vet" hur hål 4 låter kan man flytta munspelet till höger och vänster tills dess att man bara hör den tonen utan inblandning av 3:an eller 5:an.

När du sen börjar få kläm på det här kan du försöka att spela do-re-mi - skalan:
Börja med att blåsa i hål 4 och sen dra in luft i hål 4.
Upprepa detta i hål 5 och sen i hål 6.
I hål 7 gör du tvärtom: Börja med att dra in luft genom hål 7 och blås sen ut i samma hål.
Det finns olika sätt att skriva detta på. Om man kan noter och spelar på ett C-munspel skulle noterna varit C-D-E-F-G-A-H-C. En C-dur skala alltså.

Not2.gif (1448 bytes)

När man skriver ut munspelsnoter kan man använda sig av de 10 hålen och markera dessa på olika sätt, tex genom att skriva numret på det hål du skallblåsa i och kanske sätta en ring kring de nummer som du skall dra in luft igenom. Eller som nedan där en markering över numret betyder att du skall blåsa i det hålet och en markering under betyder att du skall dra in luft:

Blås | | | |
Hål nr 4 4 5 5 6 6 7 7
Dra in | | | |

Så om man skrev början på "Gubben Noak" på detta sätt skulle det se ut så här:

| | | | | |
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
| | | | | |

...och början på "Eine kleine nachtmusik":

| | | | | | | | |
4 3 4 3 4 3 4 5 6 5 4 5 4 5 4 3 4 2
| | | | | | | | |

 


Ha kul!

Det är inte lätt att få det att låta bra! Dessa tre övningar har till syfte att hjälpa till att förhoppningsvis ge en känsla av hur man ganska lätt kan få det att låta såpass bra att man blir sugen på att lära sig mer. Jag tror inte att munspelsböcker ger rådet att tejpa för hål etc men hellre att man gör det om inget fungerar som man vill än att man lägger av innan man ens kommit igång. Det är viktiga är att man tycker att det är kul och genom att man får ett grepp om hur munspelet fungerar och sen får pröva på själv så har man kommit en bra bit på väg!

Har du några synpunkter är du välkommen att skriva till mig:

bluesmunspel@goteborg.utfors.se

eller i min gästbok:
TILL GÄSTBOKEN

 

Home ] Up ]