Henriks sida om
BLUESMUNSPEL2.jpg (14948 bytes)

Home ] Up ]

Om Bluesmunspelet:
Skötsel

Innan vi går in på ett par enkla saker kring att sköta ett munspel måste vi konstatera en sak: Ju mer man spelar på ett munspel desto snabbare blir det sämre och går sönder! Även om ett munspel mår bra av att spelas in så kan det inte liknas vid tex. en kontrabas som blir bättre med åren. Så vill man ha glädje av att spela munspel så kan man tyvärr inte räkna med att munspelet skall räcka hela livet.
Därmed inte sagt att man skall spela så lite som möjligt på munspelet eller att det inte är någon idé att bry sig om att sköta om det, men det kan ändå vara bra att veta om att man får räkna med att då och då köpa nytt munspel.

Här kommer några tips som trots allt kan hjälpa dig att förlänga livet på ditt instrument:

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) Förvara munspelet i sin ask

När du inte spelar på munspelet så låt det ligga i sin ask. Asken skyddar munspelet från damm och från stötar. Visst kan det vara häftigt att ha munspelet nedstoppat i bakfickan men….

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) Innan du spelar

…tänk på vad som kan hända med tex. ett litet gruskorn eller liknande, som hittat in i munspelet, när du drar en djup inandningston!

Se till att du inte har en massa matrester eller liknande i munnen innan du börjar spela. Små matrester etc kan blåsas in i munspelet och hindra en klaff från att vibrera.

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) När du har spelat

När du inte skall spela mer kan du slå munspelet mot handflatan, först med hålen mot handflatan och sen med baksidan, ett par gånger. På så sätt får du bort en del av den saliv m.m som kommit in medan du spelade. Saliv som blir kvar i munspelet kan göra att det bildas små rostfläckar.

Många munspelsaskar har "vädringshål" och om din ask inte har det så kan du vänta lite med att stänga locket till asken så att kvarvarande fukt får dunsta.

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) Om du inte får ton

Om det plötsligt blir omöjligt att få ton ur ett hål så kan det bero på att det har fastnat ett hårstrå eller dyligt under en klaff. Om du inte spelat på väldigt länge kan det blivit en liten rostbildning som låst fast klaffen. Båda dessa saker kan hindra klaffen från att vibrera fritt.

Om man vill åtgärda detta, och varför skulle man inte det, är det oftast lätt gjort.

Börja med att skruva ur de skruvar som håller fast skyddsplåtarna (se Munspelets Uppbyggnad). De flesta munspel jag stött på har skruvar men på en del modeller sitter de fastsatta med små nubb. När skyddsplåtarna är borta ser du klaffarna på båda sidor av resonanskammaren, ena sidans klaffar är vända utåt och andra sidans inåt. Om du redan nu ser hårstrået kan du försiktigt ta bort det, annars får du skruva bort de skruvar som håller fast klaffplattorna.

Om en klaff sitter fast pga en liten rostbildning kan du försiktigt skrapa loss den. Det kan vara bra att hålla något under klaffen som stöd så att den inte böjs av.

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) Om munspelet är svårspelat

Munspel som är stämda i lägre tonarter, tex. G och A, kräver mer luft i det nedre registret än munspel som är stämda i högre tonarter. Fast ibland kan det kännas som det behövs onaturligt mycket luft, samt att det "susar" när man spelar en ton. Detta kan bero på att en klaff sitter för långt ifrån klaffplattan och därmed "släpper igenom" och kräver mer luft för att vibrera.

Man kan försiktigt böja en klaff som sitter för långt ifrån eller för nära, vilket kan resultera i totalstopp. Skruva isär munspelet likt ovan och ta en tändsticka eller liknande och böj försiktigt klaffen i den riktning den skall åt ett par gånger.

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) Stämma munspelet

Det är fullt möjligt att stämma munspelet men eftersom jag än så länge inte vågat mig på det hänvisar jag till andra sidor på internet som tar upp detta.

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) Allmän rengöring

Skyddsplattorna blir snart smutsiga av fingeravtryck m.m. Torka av dem med en luddfri trasa om du vill få tillbaka lite lyster. Om du vill använda något medel så tänk på att du skall stoppa in munspelet i munnen sen!

I hålens öppningar samlas det efter ett tag lite avlagringar av……ja, vem vet? Dessa tas enkelt bort med en tillskuren tändsticka eller liknande.

Man kan någon gång då och då skruva isär munspelet och torka bort avlagringar av..?… som satt sig fast i hörn och kanter. Om man inte slår ur munspelet efter spelande blir det rostangrepp som i bästa fall går att ta bort innan de trängt för långt in.

clipartmunspel023.gif (1167 bytes) Spela in munspelet

När du skaffat dig ett nytt munspel kan det vara idé att spela in munspelet.
Att ett munspel mår bra av att spelas in fick jag veta långt efter att jag börjat spela munspel. Tydligen är det så att klaffarna dels kan bli skadade om de utsätts för en kraftig och hård luftström om de är kalla, och dels att klaffarna med tiden anpassar sig efter blåsarens sätt att blåsa och böja toner.

Ett förslag till att spela in ett munspel fann jag på en internetsida:

Du skall börja med att blåsa i hål 1 och sen dra in i hål 1. Sen går du vidare till hål 2 och gör samma sak. Gör sen detta i alla 10 hålen. När du är klar börjar du om och upprepar detta ett tjugotal gånger.

Därefter skall du börja böja tonerna i varje hål:

Börja med att böja tonen lite - inte hela vägen - och gå tillbaka till ursprungstonen. Upprepa detta ett flertal gånger.
Sen kan du försiktigt böja ner tonen ett halvt steg – du skall inte träffa den böjda tonen direkt utan glida ner till den och sen upp igen. Upprepa...
Fortsätt sen, om möjligt, att böja ytterligare ett halvt tonsteg på liknande sätt som ovan.

En fördel med att spela in ett munspel på detta sättet är att man lär känna munspelet. Man lär sig hur man skall forma munnen för att träffa en böjd ton direkt på just det munspelet.

Detta omständiga(?) sätt fungerar bra för mig och munspelen känns mer lättspelade.

Skulle ditt munspel tillslut ha producerat sin sista ton kan du i alla fall trösta dig med att det är få syner som är så vackra som ett nytt och fräscht munspel……

clipartmunspel021.gif (4064 bytes)

Har du några synpunkter är du välkommen att skriva till mig:

bluesmunspel@goteborg.utfors.se

eller i min gästbok:
TILL GÄSTBOKEN

 

Home ] Up ]