Henriks sida om
BLUESMUNSPEL2.jpg (14948 bytes)

Home ] Up ]

Om Bluesmunspelet:
Uppbyggnad

Om du inte själv vill skruva isär ditt munspel, eller kanske inte trodde att man kunde det, kommer här först en förklaring hur man gör och sen en liten förklaring till hur tonerna ligger på munspelet...

 6bawsharp.tif (55630 bytes)  På bilden ser man att klaffarna är olika långa, den längsta till vänster och kortaste till höger. Ju längre klaff desto lägre (mörkare) ton.

Skyddsplåtarna är oftast fastsatta med en skruv och en mutter. På vissa munspel sitter skyddsplåtarna fast med små nubb och kan försiktigt bändas upp lite och sen dras ut med en radiotång. Skruvarna lossas lätt genom att man använder en liten skruvmejsel, samtidigt som man låser muttern med pekfingret. När skyddsplåtarna tas av blottas klaffplattan med klaffarna. Tänk på att ena sidans klaffar ligger oskyddade.

 

 

Klaffplattorna sitter fast på var sin sida av resonanskammaren med 6 genomgående skruvar som enkelt skruvas ut. Resonanskammaren kan vara av plast eller av trä. 3baw.tif (61417 bytes)
   

  klaff.jpg (1801 bytes)

 

  klaffunder.jpg (2137 bytes)

Klaffen är fastnitad i ena änden och täcker nästan hålet. Klaffarna ligger med sin fria ände några tiondels millimetrar ovanför hålet. En klaff som är böjd ner i hålet är näst omöjlig att få att vibrera. Likväl krävs det stor lungkapacitet att få klaffen i vibration om den är för mycket böjd uppåt.

Klaffens lösa ände vibrerar upp och ner genom klaffplattorna. Ett hårstrå som lägger sig mellan klaffen och hålet stoppar tonbildningen. Likväl en liten rostbildning som satt sig i hålet eller på klaffen.

När du skall sätta ihop munspelet så tänk på att få klaffplattorna åt rätt håll. Ena sidans klaffar skall ligga skyddade in i kammen medan den andra skall ligga ut ifrån kammen. Lägg märke till att klaffarna på de båda klaffplattorna skall vara vända åt var sitt håll eftersom de skall vibrera på antingen in- eller utandning.
Innan man skruvar fast klaffplattorna på resonanskammaren kan man provblåsa för att se så att de ligger åt rätt håll.
klaffhåll.jpg (1976 bytes)Om Bluesmunspelet:
Tonernas placering

Munspel finns att köpa i olika tonarter. Detta har både sin fördel och sin nackdel:
Nackdelen är att man ofta måste inköpa ett antal olika munspel om man strävar efter att spela tillsammans med andra musiker eller  planka solon direkt från skivor.
Fördelen är att om man lär sig att spela i en tonart kan man sen ändra tonarten bara genom att spela på samma sätt (använda samma hål) fast på ett annat munspel.
Så tonernas förhållande till varandra är likadant på alla diatoniska munspel men tonen du får när du blåser beror på den tonart i vilket munspelet är stämt i. (Blåser du i hål 1 på ett C-munspel får du tonen C, blåser du i hål 1 på ett A-munspel får du tonen A ....osv).

 

Utblåstoner på ett C-munspel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

E

G

C

E

G

C

E

G

C

Inandningstoner på ett C-munspel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

G

H

D

F

A

H

D

F

A

Inandnings- och böjda inandningstoner på ett C-munspel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

G

H

D

F

A

H

D

F

A

C#

F#

A#

C#

E

G#

       
 

F

A

             
   

G#

             
Utblåstoner på ett C-munspel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

E

G

C

E

G

C

E

G

C

             

D#

F#

H

                 

A#

Har du några synpunkter är du välkommen att skriva till mig:

bluesmunspel@goteborg.utfors.se

eller i min gästbok:
TILL GÄSTBOKEN

 

Home ] Up ]