Karta över
Bohuslän

Kommunindelning


Äldre namn på Bohuslän
Viken
, namn på landområdet längs den nordligaste delen av Skagerack. Nuvarande Vestfold och Östfold samt norra Bohuslän.
Ranrike (syssel), äldre namn på den norra delen av Bohuslän.
Elfsyssel
, äldre namn på den södra delen av Bohuslän.

kartabohus.htm_txt_bohusmap_cmp.gif (11114 bytes)
Bohuslän inom fet linje
fd Göteborg och Bohus län inom tunn linje