till Bohus karta
Karta över
Kungälvs Kommun

Församling/Sockenindelning

Kungälv & Marstrand städer
Inlands Södre härad (Lycke, Torsby, Harestad, Ytterby,  Kareby och Romelanda)
Solberga och Hålta tillhörde Inlands Nordre härad 

Detaljerad karta kommunkarta i pdf-format
Detaljerad karta Kungälv stad i pdf-format

kung-kom.jpg (8872 bytes)Kungälvs kommuns hemsida