till Bohuskarta
Karta över
Munkedals Kommun

Församling/Sockenindelning

Sörbygdens härad (Krokstad, Sanne och Hede)
Tunge härad (Svarteborg, Håby och Foss)
Bärfendal tillhörde Sotenäs härad.
Valbo-Ryr tillhörde Valbo härad i Dalsland.

Detaljerad karta

 

 

Munkedals kommun
munk-kom.gif (5208 bytes)