Kville
Uppgifter Online - Släktforskare - Litterära Källor - Övrigt
Information online - Researchers - Literature - Miscellaneous
till Tanum karta


KOD - 143571
 
Pastoratskod: 080901 Pastorat: Kville.
Indelning: tidigt införlivat Vrem. 1882 kyrkobokföringen uppdelad på Kville och Fjällbacka,
1942 indelad i två kbfd Kville kbfd och Fjällbacka kbfd.

Arkiv: 1904-02-20 brand, avskrifter av SCB-utdrag finns (RSV 1998).
Folkmängd, 3403 pers. Yta 174,10 km2 (1985)

KOD - 143506
Kville kbfd
Indelning: från 1882 särskild kyrkobokföring, 1942 kbfd inom Kville församling
Folkmängd, 2506 pers. Yta 153,60 km2 (1985)


KOD - 143507 Fjällbacka kbfd
1882 kapellag inom Kville församling,1942-kbfd.
Folkmängd, 897 pers. Yta 20,50 km2 (1985)

 

Uppgifter online
Information online   

 

iconpilup.jpg (1272 bytes)

Kville
Dödbok 1895 - 1920   text QA
Födelsebok 1860 - 1920 text QA
Presenteras av Föreningen Släktdatas hemsida: http://www.slaktdata.org/

Båhusarkivet, om denna socken
Presenteras av Jörgen Tollesson: http://www.skagerrak.net/bahusarkivet.html

Kville & Fjällbacka
Dödbok 1860 - 1894   text QA
Vigselbok 1860 - 1920 text QA
Presenteras av Föreningen Släktdatas hemsida: http://www.slaktdata.org/


Fjällbacka
Dödbok 1882 - 1920  text QA
Födelsebok 1882 - 1920 text QA
Vigselbok 1882 - 1920 text QA
Presenteras av Föreningen Släktdatas hemsida: http://www.slaktdata.org/

Båhusarkivet, om denna socken
Presenteras av Jörgen Tollesson: http://www.skagerrak.net/bahusarkivet.html


Släktforskare
Researchers 

 

iconpilup.jpg (1272 bytes)

 

Namn & e-post Hemsida Övrigt
Adkins Terje Antabeller
Egede-Nissen Thor
Lilje Per Barth

 

 


Litterära Källor
Literature  

 

iconpilup.jpg (1272 bytes)

Kville Härad, Kville Bottna Svenneby
Hembygdsbok.

 

 

 


Övrigt
Miscellaneous

 

iconpilup.jpg (1272 bytes)

Diskutera/Efterlys: om denna socken på Anbytarforum
Discuss this parish at Anbytarforum

Kville härads personhistoriska förening
Föreningen har som uppgift att restaurera de kyrkböcker som förstördes vid branden.
Kville Hembygds- och Fornminnesförening 
Omfattande arkiv finns vid Fjällbacka Service i Fjällbacka.

Lokalhistoria för Fjällbacka; Forntid - 1600 , 1600 - Nutid 
presenteras av www.fjallbacka.com
Local history for Fjällbacka (only in Swedish)