Esperanto-Societo de Gotenburgo
Göteborgs Esperantoförening

Esperanto-Centro
Masthuggsliden 1
SE-413 18 Göteborg
tfn 031/12 05 94


Göteborgs Esperantoförening har en ny webbadress: www.gbg.esperanto.itgo.com.
Klicka här för att komma till den nya startsidan.

Esperanto-Societo de Gotenburgo havas novan retadreson: www.gbg.esperanto.itgo.com.
Bv klaki ĉi tie por iri al la nova frontpaĝo.