Sandvikens kår
Välkommen!

Här kan du läsa om Frälsningsarmén som samfund och lite om Sandvikens kårs historia. Vi hoppas att du ska trivas med vår webbplats. Det vore roligt att få träffa dig personligen på någon av våra sammankomster! Se predikoturerna i Arbetarbladet och Gefle Dagblad för närmare information.

Samfundet Frälsningsarmén

"Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kyrkan. Dess budskap har sin grund i Bibeln. Dess tjänst har sin källa i Gud. Dess uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn." (Frälsningsarméns programförklaring - "Mission Statement".)

Frälsningsarmén är alltså ett kristet samfund. Namnet kommer av att samfundet är organiserat efter militärt mönster. Vi kallar våra församlingar för kårer. Ordet kår kommer av latinets corpus som betyder kropp, en vanlig bild av församlingen i Bibeln. De som är medlemmar i kåren kallas soldater. Pastorer och präster motsvaras i Frälsningsarmén av officerare. Du kan läsa mer om samfundet på Frälsningsarméns Högkvarters webbplats.

Sandviken 1890

Om det samhälle som vuxit upp kring Sandvikens Jernverk (Sandvik AB) kan man läsa följande i Frälsningsarméns tidning Stridsropet den 13 sep 1890: "Sandviken är ett ganska stort samhälle, folkrikare än många småstäder, att så är förstås redan därav att platsen har icke mindre än sex lokaler för andliga sammankomster och dessa ligga inom ett område av blott några få tunnland, där ligger statskyrkan, de kyrkligas missionshus, de frikyrkligas d:o, metodistkapellet, baptisternas sal och vår [Frälsningsarméns] barack."

Frälsningsarmén kommer till Sandviken

År 1890 kom det några från kåren i Gävle till Sandviken för att sälja Stridsropet, hålla möten och förbereda arbetsfältet. Den 19 juli hölls det första mötet och därmed var Sandvikens kår, den 100:e i Sverige, öppnad. Efter 4 mån hade kåren 35 soldater.

Flera lokaler

Den första lokalen, "Baracken", låg vid nuvarande Bryggargatan. År 1914 blev ett år av väckelse och förnyelse för kåren och då byggdes en ny lokal vid Storgatan. Denna lokal användes fram till hösten 1968. Då revs den för att ge plats åt den nuvarande byggnaden som kunde invigas i nov 1969. En timme innan invigningshögtiden skulle börja väntade folk på att få komma in. Normalt rymmer lokalen 160 personer, men den kvällen tog man emot 250 personer utöver kårens sångare och musikanter.

- Hemsidan - Välkommen - Våra grupper -
- Kamelfyndet - Länkar -

E-post: sandviken@fralsningsarmen.se