Kopiering av gamla mästerverk är en beprövad studiemetod och en god nödlösning när favoriterna hänger på Nationalmuseum eller kostar skjortan på Bukowskis. Projekt av detta slag är ofta tämligen tidkrävande och utförs på beställning i mån av tid. Nedan ett axplock av tidigare reproducerade tavlor, samtliga sålda eller i privat ägo. Kopieringsförfrågan

 

"Hipp, hipp, hurra!" P.S. Kröyer 1884-88      "Köksinteriör", V. Johansen, 1884        "Marie" P.S. Kröyer, 1895

"Nordisk Sommarkväll", R. Bergh, 1899-1900    "Frukostdags", H. Hirsch Pauli, 1887     "Interiör med klematis", A. Ancher, 1913