På denna sida återfinns några exempel på porlinspjäser jag dekorerat.

.