Interiör Masreliez´våning

Olja, 46×46 cm, 2001

4.000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Tillbaka