Karl Johansson, Smedjebygget, V. Torup (ana 14)

    In English
Foto ca 1920
Klicka på bilden före större foto

Karl Johansson föddes den 21 juli 1862 som son till torparen Johannes Andersson och hans hustru Johanna Svensdotter vilka vid Karls födelse bodde i Lönaholm, Västra Torup. Karl var det åttonde barnet av 11 i familjen. Vid dopet den 3 augusti 1862 var det Åboen Ola Jeppsons hustru Bengta Eskilsdotter från Skogsbygget som var Gudmor och frambar honom. 15 år gammal, 1877, konfirmerades Karl i Västra Torups kyrka. Vid 28 års ålder ingick Karl i det äkta ståndet genom giftermål med pigan i Smedjebygget, Kristina Andersdotter nyårsafton 1890. 

Paret Karl och Kristina bosatte sig i Smedjebygget där 1/64 mantals stor gård inköptes. Gården var från början 3/16 mtl Frälse vilket överfördes 1887 från Hörja socken och var f.d. militieboställe. Vid laga skifte 1890 fick Karl Johanssons del beteckningen litt.D, Smedjebygget 1(modern stavning Smedabygget, i kyrkböckerna även Smedebygget).  (Jordregister V Torup Vol. AI aa 26, blad 59)

Vid sidan om lantbruket tillverkade Karl träskor i ganska omfattande skala vilka avyttrades till återförsäljare. I äktenskapet med Kristina föddes sex barn av vilka sonen Arthur Harald endast uppnådde 6 årsåldern. Om familjen Karl Johansson läs mer här >>>. Blott drygt 43 år gammal avled Karl Johansson i Lunginflamation julafton 1905 och efterlämnade hustru och fem barn. Endast fem dagar före sin död  upprättades ett ömsesidigt testamente. "Om jag Karl Johansson skulle med döden bortgå före min hustru Kristina Andersson så skall hon äga rättighet att bruka och besitta all vår gemensamma fasta och lösa egendom till vårt yngsta barn uppnått femton /15/ års ålder...Smedjebygget den 20 december 1905 /Karl Johansson-Kristina Andersson"

Bouppteckning förrättades den 25 januari 1906. Fastigheten 1/64 mantal No 1 Smedjebygget taxerades till 700 kronor Summa tillgångar, av vilket ingick 1000 kronor från Svenska Livförsäkringsanstalten i Stockholm, slutade på 2.145 kronor. Skulder 749 kronor av vilka begravningskostnaderna utgjorde blott 20:50 (V Göinge Domsaga Bou FII:56- 1906).

Till början


In English, translation by Dean Wood

click for large picture >>>

Karl Johansson was born 21 July 1862 the son of crofter Johannes Andersson and his wife Johanna Svensdotter at Lönaholma, Västra Torup.  Karl was the 8th of 11 children.  He was baptized on 3 August 1862.  Åbo Ola Jeppsson’s wife Bengta Eskilsdotter from Skogshuset was his godmother.  He was confirmed in the Västra Torup church in 1877 when he was 15.  He married Kristina Andersdotter from Smedjebygget on New Year’s Eve 1890 when he was 28.

Karl and Kristina lived on a 1/64-mantal farm at Smedjebygget that they bought.  The farm was part of a 3/16-mantal freehold that had been transferred from Hörja parish and was a former military facility.  In 1890 the legal description was “Litt. D, Smedjebygget 1.”  The modern spelling is Smedabygget and often in the church books it is Smedebygget.

In addition to farming Karl made wooden shoes and had a fairly extensive business.  Karl and Kristina had six children of whom Arthur Harald died at the age of 6.  Karl Johansson died from pneumonia on Christmas Eve 1905 when he was only 43 years old and left his wife with 5 children.  A mere 5 days before his death he and Kristina had made a mutual will.  “In event of my death I, Karl Johansson, leave to my wife, Kristina Andersson, the farm and all tangible and intangible assets which I may possess to my children who have attained the age of 15 ….Smedjebygget 20 December 1905/Karl Johansson-Kristina Andersson.”

The estate inventory was concluded on 25 January 1906.  The 1/64-mantal property Smedjebygget 1 was assessed for 700 kroner and with 1,000 kroner from the Swedish Life Insurance Institute in Stockholm the total came to 2,145 kroner.  Total debt was 749 kroner and funeral costs were a mere 20 [kroner] 50 [öre].  

More about Karl Johansson family >>>

To the top