Tillbaka till biografier

Bengt Jacobsson, Hågnarp (ana 120, mm mf ff)


Ansedel för Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson föddes i Hågnarp nr. 1 i Hörja socken som son till Rusthållaren Jacob Svensson och hans hustru Nilla. Han övertog sedemera föräldrahemmet och dess rusthåll, 1/4 Lilla Hågnarp. Bengt Jacobsson var Rusthållare för nr.85 Wedema vid "Lif Squardronen av Skånska Husarregementet" han var således skyldig, mot skattebefrielse, att hålla ryttare och häst för det svenska försvaret. Nu svarade han inte själv för hela bördan utan kostnaden delade med två bönder.

Att ingå i det äkta ståndet var en nödvändighet, Bengt Jacobsson gifte sig inte en, utan fyra gånger! Det första äktenskapet skedde 1787 med den då 24 åriga Pernilla Åkesdotter från Rya i samma socken med vilken han fick två barn, Nilla och Jacob som senare kom att överta gården. Hustrun dog med det sista barnet i barnsäng och med två små minderåriga barn var det naturligt för Bengt att gifta om sig. År 1793 vigdes han på nyt,t nu med pigan Bengta Nilsdotter från Björkeröd. Samma år föddes en dotter vilken döptes till Pernilla, en hyllning till hans avlidna hustru. Ytterligare ett barn fick Bengta innan hon vid 33 års ålder dog i kolik år 1803.

Vid 47 års ålder förde han åter en kvinna till brudsängen nämligen änkan Kjersti Olasdotter, änka efter Per Kjerstensson, rusthållare i Wedema, Detta äktenskap förblev barnlöst. År 1819 fick han än en gång följa en hustru till den sista vilan då Kjersti 66 år gammal avled av bröstfeber.

Någon gång under 1810 hade Bengt Jacobsson för avsikt att byta sitt hemman med en Per Månsson i Jontustorp. Kontraktet skulle upprättas hemma hos en Jöns Persson i Hörja men det hela slutade med att Bengt Jacobsson utsattes för misshandel och diverse okvädningar, något byte blev ej av.

Man skulle kunna tro att Bengt Jacobsson var trött på äktenskapet, barnen var relativt stora vid denna tiden, men inte. Vid 65 års ålder sammanvigdes han 1824 med änkan Gunnil Bengtsdotter från Hågnarp, ett äktenskap som förblev barnlöst. Hans fjärde hustru överlevde dock mannen med 21 år, hon dog i Hågnarp 1849, 85 år gammal av ålderdom. Bengt Jacobsson själv avled själv i Hågnarp i en ålder av 69 år 1828. Den 27 maj 1818 förrättades bouppteckning efter Bengt Jacobsson.

Vid sitt frånfälle bodde Bengt Jacobsson som undantagsman på gården, trots detta visar bouppteckning på att man för egen del hade goda tillgångar. Här följer ett kort utdrag ut bouppteckningen som slutade på en behållning på 364 Rdr  9 schilling och 8 runstycken.

Penningar, mynt och sedlar = 1.28.8
Silver och tennsaker = 3.24.0
Koppar = 18.1.4
2 svartbrokiga kor och 1 vit = 37.16.0
3 får med lamm och bagge
1 klocka = 15.16.0
1 sjöskumspipa = 0.32.0

mm. mm

I övrigt kan noteras att svärsonen Sven Andersson höll med bräder till kistan som en Björk förfärdigade till en kostnad av 4 Rdr

Bouppteckning och andra arkivalier om Bengt Jacobsson se eget arkiv.