Kusinträff / Family reunion

  ( Barnbarn till Elof (1886-1970) och Sofia Ekström (1890-1971) från Stockaryd )

English summary

 

 Jönköping den 31 augusti 2002

Kusiner med repektive Utsikt från Fjällstugan
Kusiner med respektive maka/make med Vättern i bakgrunden Från Fjällstugan där vi samlades till gemensam middag är det en fantastisk utsikt över Vättern

Detta var den tredje kusinträffen. Den första hölls 1986 i Hok, den andra 1994 i Vrigstad. Utöver detta har det varit två släktträffar. Lördagens kusinträff, den tredje, blev en trevlig och minnesrik dag. Det var åtta år sedan senast, men som någon sa, det var precis som i går. Några kusiner kunde inte komma och någon fick lämna återbud i sista stund. Av våra kusiner i Brasilien var några hemma och hälsade på i somras. En innehållsrik brevhälsning lästes upp från en av kusinerna. Så berättades det minnen, man titta på gamla fotografier tagna både i Sverige och Amerika. Över huvud tagit var det en ledig och avspänd sammankomst. Under eftermiddagen samlades vi till gemensam middag på Fjällstugan som ligger på Jönköpings högsta punkt med en fantastisk utsikt över Vättern. Ett stort tack till dem som stod värd för träffen!

Hon stod där på gårdsplanen hemma i Stigåsa, blicken var riktad mot Stockaryd hennes barndomsby som hon kunde skymta bakom träddungen. Hon kände sig så ensam och några tårar föll för hennes kinder. Nygift sedan ett antal år tillbaka med en man hon älskade men med en släkt hon inte kände. Och hennes egen släkt, ja den fanns inte tyckte hon. Hon, dvs Maria Petersdotter, mor till Sofia som senare skulle gifta sig med Elof Ekström.

1886 hade hennes två äldsta bröder rymt till Amerika. 1887 blev hon faderlös och 1889 kom turen till brodern Sven att ta steget över till Amerika.1890 emigrerade tre syskon, Jonas, Oscar och Sofia och slutligen emigrerade hennes egen mor 1891 tillsammans med de återstående syskonen Augusta och Henning. Av hennes syskon som överlevde barndomen så emigrerade alla åtta till Amerika inklusive hennes mor, det vara bara hon kvar. Inte undra på att hon kände sig ensam. 

Så inleddes  "föredraget" över temat "Från Stigåsa till Red Oak i Iowa, USA, med underrubriken - Hur jag fann våra Amerikaemigranter och deras ättlingar", en belysning om bl a e-postens stora möjligheter och om fördelen med goda kontakter i Amerika och den brevväxling som utväxlats. Den vanliga postgången har dock fortfarande en viktig roll i kommunikationen, framförallt då det gäller stora volymer av informationshantering. Till dags dato har jag uppnått två mål, dels att få fram foto på samtliga Carolinas sex barn som stannade i Amerika (inklusive henne själv) dels uppgifter om samtliga barnbarn för dem som stannade i Amerika dvs andra generationens emigranter. Nu har det i många fall blivet mer än så. 

"Föredraget" inleddes förövrigt med en berättelse om en av Sveriges mesta psalmsångsförfattarina, Fröderydfödde Carolina Wilhelmina (Lina) Sandell och om hennes far Jonas Sandell. I Fröderyd föddes Elof och i byn Hökhult har våra förefäder bott i en obruten tid från slutet av 1600-talet till 1904.

 

 

 

English Summary

This Ekström family reunion on August 31st was the third gathering of descendants of my paternal grandfather Elof Ekström (1886-1970) and grandmother Sofia Ekström (1890-1971) who lived in Stockaryd Parish. The first Ekström reunion occurred in 1986 in Hok, the second in 1994 in Vrigstad, and now the third in 2002 in Jönköping.

It was a very pleasant and unforgettable day for everyone.  Many relatives brought family photographs and memorabilia to view and share, and many related memories and reminisced about years past.  It was my pleasure to relate how I found my American emigrant relatives and their descendants. ( Special thanks to Dean Wood and Cheryl Hultquist for all help and information from USA)

Everyone enjoyed a delicious dinner at the coffee house and `restaurant´ “Fjällstugan” with a magnificent view of beautiful Sjön (Lake) Vättern.

To the top