"I mörkaste Småland"  

Varför det mörkaste Småland?


Torp Engelholm i Hökhult, Fröderyd socken. Klicka på foto för större bild.

Mitt uti i skogen i i Fröderyd socken låg torpet "Engelholm". Här föddes min farfars far, J P Johansson, senare Lif och senare Ekström. I dag har skogen återtagit det som en gång var en tät genuin skog i "mörkaste Småland". När fotot tog den 2 maj 1986 fanns bara en liten grop kvar som en rest från det som en gång varit torpstugan.

Uttrycket "i mörkaste Småland" är säkert bekant för de flesta. Men hur har det uppstått? Låt mig citera ett utdrag ur en artikel i KGF-Nytt nummer 83, 2003 signerad Sven Adolfsson.

"Läroverksadjunkt Josef Rosengren som åren 1894-1905 var redaktör för Nya Växjöbladet har inte utan stolthet angett sig själv som den indirekta upphovsmannen. Han pläderade för en kontingent av patriotiska riksdagsmän. Stanlyes "I det mörkaste Afrika" var då aktuellt, och ingen mindre än Adolf Hedin skrev 1893 i Stockholms-Tidningen att man i andra kammaren gett namnet det "mörkaste Afrika" åt kvarteret till höger om talmansplatsen, för där satt i allt svartare led infödingar från bl a Småland. Han använde dock inte det bevingade ordet om Småland.

Lasarettsläkaren J F Liedholm i Växjö uppträdde vid ett stormigt kyrkomöte samma år med gammalluthersk högkyrklighet. Sedan skrev Brag att Liedholm vid sin hemkomst fick en tacksamhetsadress från Värends Nöbbele pastorat, "beläget uti mörkaste Småland". Därmed var det bevingade ordet fött".

Frasen användes även av frikyrkorna för att beteckna den strikt luthersk-ortodoxa religionsutövningen där andra former för kristendom hade svårt att göra intrång.