Raleigh W Holmstedt

 

Raleigh Warren Holmstedt var kusin till Sofia Ekström, Stockaryd ( född Andersson) och son till  Oscar Holmstedt i Nebraska, Amerika. Raleigh var således barnbarn till Carolina Svensdotter Stedt, född i Hultsjö 1838, död i Red Oak, Iowa, Amerika 1920. Se mer om Carolina här. - Se också:  bildgalleri 

Raleigh Holmstedt:
Född 24 mars 1899 i St. Edward, Nebraska, äldst av 15 barn
Död 6 januari 1988 i Bloomington, Indiana.
Föräldrar: Oscar Holmstedt och Mary Holmstedt, född Braman
Hustru: Mary S Power ( död 1978 ). Gift 1930.
Äktenskapet förblev barnlöst.

Under åren 1953 till 1965 var Raleigh ordförande i Indiana Stat Universitet. Ett av de många byggnader som byggdes under, och efter hans ordförandeskap bär hans namn; Holmstedt Hall ( se foto ). 

Holmstedt hall, byggd 1966. Byggnaden innehåller fakultetskansli, klassrum, två stora föreläsningssalar, centrum för medicinsk undervisning. Byggnaden uppkallad efter Indiana State University´s 6:e President, Raleigh Warren Holmstedt. 

Fotografi och biografi över Raleigh W Holmstedt se Indiana State University About ISU

Raleigh Holmstedt började sin lärarkarriär som instruktör vid Nebraska School of Agriculture, Landbrukshögskola, i Curtis. 1929, året innan han ingick äktenskap med Mary Power blev han fakultetsmedlem vid Indiana University där han stannade tills dess han valdes till ordförande 1953.

Raleigh författade bl a "State Aid Bill", med lösningar för statligt finansiellt stöd till offentliga skolor i Indiana. Han konsulterades även vid en undersökning av adminstration och ekonomi för New York City Skolsystem 1942 även så för Washington, D.C 1948.

Raleigh tjänstgjorde under andra världskriget i Kassel, Tyskland. Han tog examen från skolan för militär ledning vid University of Virginia och slutade som major.

Under hans ämbetsperiod vidtog storskalig byggnation av skolan då nio studentbostadshus byggdes liksom fenm andra byggnader. År 1961 blev Indiana State Teachers College omdöpt till Indiana State College. Det tillkom program för student- och kandidatsnivå och de första doktorsgraderna utdelades. En radiostation etablerades.


Raleigh Holmstedt
By Bob Schafer, Indiana State University

Eftersom Dr Holmstedt var en mycket privat person kan jag bara gissa varför han drog sig tillbaka då han gjorde det. Under hans sista arbetsår drabbades han av en hjärtattack som därefter framkallade halsflussliknande symtom med jämna mellanrum. Han hade ännu inte uppnått den obligatoriska pensionsåldern (66 år) när han drog sig tillbaka; men han var upprörd av det faktum att det 1961 hade satts upp en ny och separat förvaltningsstyrelse mot hans vilja, och universitetet blev även omdöpt till Indiana State College.

Den förutvarande styrelsen hade förvaltat både Indiana State Teachers College och Ball State Teachers College. Detta lämnade rätt mycket spelrum för Raleigh att råda över sin institution utan några dagliga inblandningar eller frågor från styrelsen som till större delen var förlagd i Indianapolis. Det lokala Terre Haute politiska samfundet tryckte på för den nya styrelsen och fick igenom saken i statens lagstiftande församling. Denna nya styrelse ville ha ett bredare programupplägg än enbart lärarutbildningen, och siktade in sig på att bli godkänt som universitet vilket slutligen skedde i juli 1965. Dr Holmstedt var däremot helt nöjd med att vara en stark lärarutbildande institution.

Efter press från styrelsen påbörjade han organisationsprocessen för skolorna. Det är utan tvekan på grund av hans starka övertygelser och ledarskap som grunden för det ISU som existerar idag blev lagd. Han var en ganska udda personlighet, men under hans stormande fanns alltid ett milt drag. Jag respekterade och gillade honom verkligen.

Bob Schafer, Indiana State Univerity ( denna man arbetade under Raleigh Holmstedt under Raleighs sista fyra år, 1961-65, som styrelseordförande vid Indiana Stat). Mail 2000. Reserach; Dean Wood Maryland

-----------------

Raleigh Holmstedt
By Susanne Davis, University Archevist, Indiana State University

Meritlista

Grader: Bachelor of Science (BS) – fil. kand. i naturvetenskapliga studier
1924 Master of Science (MS) – fil. mag. i naturvetenskapliga studier
1932 Doctor of Philosophy (PhD) – doktor i filosofi

Karriär:

1924-26 lärare i matematik och coach
1927-28 forskarassistent vid Columbia University
1929-53 fakultetsmedlem vid Indiana University School of Education
1953-65 styrelseordförande vid Indiana State University

Skolan gick igenom två namnbyten under Raleigh tid:

1961 Indiana State Teachers College became Indiana State College
1965 Indiana State College became Indiana State University

Under hans ämbetsperiod vidtog storskalig utbyggnad av skolan:

Nio studentbostadshus byggdes
Fem andra byggnader blev ombyggda

Terminssystemet ersattes med ett kvartalssystem.
Första doktorsgraden utdelades av Indiana University
Radiostationen WISU grundades
En enorm ökning av inskrivningar vidtog under hans period
Författade State Aid Bill för staten Indiana

Inkluderade former för statligt finansiellt stöd till offentliga skolor i Indiana
Konsulterades vid undersökning av administration och ekonomi för New York Citys skolsystem år 1942
Konsulterades vid undersökning av administration och ekonomi för Washington DC år 1948

Militär karriär:

Tog värvning i amerikanska armén 1918 – Tjänstgjorde vid Student Army Training Corps vid Hastings College. Tjänstgjorde i andra världskriget
Examen från skolan för militär ledning – University of Virgina 1945-46 Utbildningschef och chef för religiösa angelägenheter i Kassel, Tyskland. Friställd vid majorsgrad.

Susann Davis universitetsarkivist, Indiana State University. Mail 2000. Research: Dean Wood, Maryland