Topp

Genealogisk
summering

Mina Smålandsanor på fädernet

Allmänt. Läs här >>> 
Forskningsresultat. Läs här >>>    
Forskningsområden. Läs här >>>          
Stamfader Börje från Fröderyd. Död ca 1670. Läs här >>>   
Kronologi över Börjes son, Håkan Börjesson i Hökhult, Frödertd. Läs här >>>  
Namnet Ekström, dess tillkomst. Läs här >>>    
Lina Sandell och sången Blott en dag. Läs och lyssna här >>>
Stigåsa by, tidigt 1900-tal. Berättad av Harry Aidemark (1902-1979. Läs här >>> 
Kusinträff i Jönköping 2002. Läs här >>>
Häradsdomare Thor Holm från Hultsjö (månadens bild för maj). Läs här >>> 


Amerika
Några Emigranter. Läs här >>> 
Släkten i Amerika. Stammodern Carolina Christina Svensdotter Stedt (1838-1920. Läs här >>>  
Från knekt i Häggatorp till farmare i Amerika (min fm mm f rötter). Läs här >>> 
Oscar och Mary Holmstedt i Amerika. En familjeberättelse av Elsie W. Läs här >>> 
Raleigh Warren Holmstedt, Indiana State University 6:e President. Son till Oscar Holmstedt. Läs här >>> 
Anders Magnus Th Jonasson, bror till Peter Carl Jonasson i Stigåsa, I Amerika tagit sig namnet Andrew Anderson. Läs här >>> 
Delstaterna Iowa och Nebraskas delstatsflaggor och befolkningsuppgifter.  Läs här >>>  

 

För information om släkten i Amerika ett särskilt tack till Cheryl Hultquist, Californien, Dean Wood, South Carolina, Bill Smith, Iowa samt ättlingar till Carolinas barn; Elizabeth Holmstedt, Idonna Deaver, Eleanore Russel, Judy Willoughby och Darlene Johnson, Marjorie Anderson m. fl.

 

 

 


 

1

Allmänt


År 1985 började jag att forska i min släkt. Det är naturligtvis omöjligt att samla all forskningsresultat som jag samlat på mig under denna tid på några få rader. I samband med kusin- och släktträffar har några resultat presenterats. På denna länksida hoppas jag att du ska finna några intressanta delar från min forskning. På några länksidor kan du fördjupa dig i olika antavlar ( se här ) eller några berättelser enstaka berättelser ( se här ), eller bekanta dig med bildgalleriet.

Småland. Två häradsvägar genomkorsar Fröderyd Socken, Kråketorp-Broby och Hornaryd-Komstad. Då man kör på en av dessa från Bäckaby mot Fröderyd kyrkby så kommer man strax före Årset genom byn Hökhult, i gamla tider även skiven som "Höghult". I denna by som för laga skifte låg på båda sider om härdasvägen har jag mina ursprungliga rötter. Min stamfader Börje, död ca 1670 i Fröderyd, vars son Håkan Börjesson efter giftermål inflyttade till Hökhult som hemmansägare 1708 då han köpte 1/4 mtl skattejord Hökhult Assaregård av Ingegerd och Ingrid Jönsdotter för 37 ½ Daler Silvermynt.Sedan barn och barnbarn i generationer fram till 1904 brukat olika gårdar i Hökhult, Andersgård, Assaregård och Södergård. Fröderyd tillhör numera Vetlanda kommun. Se Anor, tab. 16, 17, 18 och 19

Anfäder i den svenska armén. På min farmors sida, Sofia född 1890 i Stigåsa, Stockaryd socken, går släktleden tillbaka dels på hennes fars sida till Susingstorp i Hjälmseryd socken ( med spår till Skärpingarna ) dels till Hultsjögrenen av släkten Stedt. Här finns två grenar, dels adelsgren Stedt dels Hultsjögrenen som är icke adlig. Framlidne försäkringsdir. Nils Stedt som under mer än 50 år forskat så sin släkts ursprung, dvs adelsgrenen, har i sin forskning fram till första åren av 1800 även berörd Hultsjögrenen till vilken min farmor har sina rötter. I sitt forskningsmaterial som finns arkiverat på Riksarivet i Stockholm skriver han om Hultsjögrenen följande;

"...att därefter kartlägga denna släktgren fram till närvarande tid överlåter jag till någon annan". Här har jag fortsatt, ett resultat som ocskå finns beskrivet i häftet ".
Från ryttare till bönder i Häggatorp och Stigåsa 1545 - 1933 ( Hässleholm 1989 ).

Skåne. På mödernet kretsar forskningen kring några socknar i Göinge. Till skillnad mot Småland så är emigrationen här inte så stor. En morbror till min mormor, Nils Anderson utvandrade omkring 1894 till Amerika. ( se ana 30 ) likaså antavla.

Framlidne G. Mauritz framhöll ofta för min mor att "vi är ju lite släkt". Den muntliga traditionen berättar att min mormors farfar skulle vara son till Måns Svensson Mauritz. Dock finns inget faderskapserkännade men skulle detta kunna ledas i bevis finns också en direkt koppling till Gro Harlem Bruntland, Norges förra stadsminister.

Till toppen

 

 


2

Forskningsområden

 

Småland ( Jönköpings län )

Fröderyd, Bäckaby, Skepperstad, Hultsjö, Näshult, Stockaryd, Hjälmseryd, Bringetofta, Korsberga, Lannaskede m fl.

Småland (Kronobergs län )

Slätthög m fl

Min farmors farfar, Jonas Andersson, var född i Grunnahemmet i Slätthög socken i Kronobergs län. Han gifte in sig i Susingstorp, Hjälmseryd, och övertog hustruns föräldragård i Susingstorp 1851 för 1.772 Rd 10 s och 8 runstycken. Han kom även att förvärva en gård i Hetseryd.

(Skåne Kristianstad län / Göinge )

Socknar i Göinge:

Hörja ( Angshom m fl ), Röke ( Harastorp Kädarp, m fl ), Västra Torup ( Håkantorp, Hismossa. Torup, Svenstorp, Skogsbygget m fl ) , Finja, Vankiva ( Pålstorp m fl ), Se anor 1 Tabell 25 - 31

Till Toppen


 

3

Min stamfader Börje

 

Min stamfar Börje är fortfarande ett forskningsobjekt som för tillfället ligger vilande. Enligt anteckningar i Fröderyds dödbok för sonen Håkan Börjesson dog han ca 1670.

Son Håkan Börjesson var blott ett halvt år gammal då hans far Börje dog. Modern ingick nytt äktenskap vilket varade i 6 år då även Håkans styvfar avled. Tillsammans med modern bodde han först i Fröset, sedan Ljunganäs och Trishult varefter 9 år i Hökhult innan han 1699 ingick äktenskap med Karin Olofsdotter från Hökhult Södrergård. Se kronologi nedan

Håkan och Karin bodde först i Gummenäs och sedan i Notteryd där första barnet, Ingrid, föddes 1706. Omkring 1708 flyttade familjen till Hökhult där 1/4 skattejord Hökhult Assaregård köptes för 37 1/2 Daler Silvermynt av Ingrid och Ingegerd Jönsdotter. I familjen föddes 11 barn; Ingrid 1706, Måns 1708, Per 1710, Ingrid 1712, Marith 1713, Elin 1715, Marith 1716, Carin 1718, Mattis 1720, Måns 1723 och Börje 1725.

År 1741 köpte äldsta sonen Per föräldrahemmet för 120 Daler Silvermynt.

I en ålder av 84 år avled Håkan Börjesson klockan 12 om natten den 3 mars 1754. De senaste åren hade han plågats av svår magsjuka. Enligt dödboken "Alltid warit gudfruchtig, trogen och beskiedlig". Hustrun Karin bodde den första tiden som änka hos sonen Börje och de senaste åren av sin levnad hos sonen Per. Avled 90 år gammal 1769.

Börje
död ca
1670
Håkan Börjesson
född 167(0) död 1754 i Hökhult, Fröderyd sn (F)
Per Håkansson
född 1710 i Hökhult död 1789 i Hökhult
Måns Persson
född 1752 i Hökhult död 1817 i Hökhult
Johannes Månsson
född 1792 i Hökhult död 1869 i Hökhult
Johan Johannesson (Lif )
född 1821 i Hökhult död 1900 i Hökhult
Johannes Peter Johansson, Lif, Ekström
född 1859 i Hökhult död 1929 i Stockaryd (F)
Elof Ekström
född 1886 i Hökhult död 1970 i Stockaryd
Arthur Ekström
född 1912 i Stockaryd
Lennart Ekström
född i Halland (N) Höks hd

Se vidare stamtabell i sju generationer

Till toppen


4

Kronologi över Håkan Börjesson och Karin Olofsdotter och deras barn

 

Datum Födelse Vigsel Död Övrigt
c1670 Håkan Börjesson födelse      
1679 Karin Olofsdotter födelse      
c1690-1699       Håkan Börjesson
boende i Hökhult
c1699   Håkan Börjesson ingår
äktenskap med
Karin Olofsdotter
   
c1700-1703       Familjen bor i Gummenäs
c1703-1707       Familjen bor i Notteryd
1707 Barn 1, Ingrid född i Notteryd   Död före 1712  
1708       Familjen flyttar till Hökhult.
Håkan köper 1/4 Assaregård
1708 Barn 2, Måns född i Hökhult   Död före 1723  
1710 Barn 3, Per född i Hökhult      
1712 Barn 4, Ingrid född i Hökhult      
1713 Barn 5, Märith född i Hökhult   Död före 1717  
1715 Barn 6, Elin född i Hökhult      
1716 Barn 7, Märith född i Hökhult      
1717     Barn 7 avlider  
1718 Barn 8, Carin född i Hökhult      
1719     Barn 8 avlider  
1720 Barn 9, Mattis född i Hökhult      
1723 Barn 10, Måns född i Hökhult      
1723     Barn 10 avlider  
1725 Barn 11, Börje född i Hökhult      
1727   Barn 4 Ingrid gifter sig   Till Norskog i Bäckaby sn
1736   Barn 6 Elin gifter sig   Till Hökhult Södergård
1741       Håkan säljer gården till
sonen Per
1741   Barn 3 Per gifter sig   Per övertar fäderne-
gården
1747   Barn 9 Mattis gifter sig   Till Gummenäs, Bäckaby sn
1751   Barn 11 Börje gifter sig   Till Hökhult Assaregård
1754     Håkan Börjesson
avlider 84 år gl
 
1761     Barn 11 Mattis avlider  
1769     Karin Olofs-
dotter avlider
 
1783       Försök till Storskifte
misslyckas för Hökhult
1785     Barn 6 Elin avlider  
1789     Barn 3 Per avlider  
1795     Barn 4 Ingrid avlider  

Till toppen


5

Några andra emigranter

Samuel August Thor (Id 218:5) f.27 juli 1854 i Huleboda (F). Emigrerade till Amerika 22 april 1881 med adress New York.
Johan Thor (Id 218:7) f. 15 april 1861 i Huleboda (F). Emigrerade till Amerika 22 april 1881 med adress New York.
Anders Fritjof Thor (Id 218:8) f. 26 juni 1863 i Huleboda (F). Emigrerade till Amerika 22 april 1881 med adress New York.
Lars Olof Green (Id 200:388) f. 26 dec 1826 i Ramqvilla (F), gift med Katarina Johansdotter ( Id 200:374). Emigrerade efter hustruns död till Amerika 5 nov1898.
Johan August Green (Id 200:389) f 23 dec 1856 i Södra torp Karsebo Ramqvilla (F). Emigrerade 4 juli 1881 till Amerika.
Kristina Green (Id 200:390) f. 14 febr 1860 i Södra torp Karsebo Ramqvilla (F). Emigrerade 4 juli 1881 till Amerika.
Johanna Lovisa Green ( Id 200:391 ) f 4 april 1862 i Södra torp Karsebo Ramqvilla (F). Emigrerade 4 juli 1881 till Amerika.
Claes Gustav Green ( Id 200:392 ) f 16 mai 1866 i Södra torp Karsebo Ramqvilla (F). Emigrerade 4 juli 1881 till Amerika.
Nils Andersson ( Id 314:64 ) f 16 jan 1869 i Rullabygget Västra Torup (L). Emigrerade c 1894 till Amerika
Carolina Christina Svensdotter Stedt (Id 210:104). Carolina och hennes barn i Amerika se: 23 Carolina.

Till toppen


6

Släkten i Amerika ( Carolina Svensdotter Stedt

Lyssna på Amerikanska nationalsången


Carolina

Carolinas gravsten på kyrkogården i Stanton, Iowa; US

Carolinas dödscertifikat

Carolina Christina Svensdotter Stedt.
Ej fyllda 17 år
fick Carolina Christina Svensdotter från Biskopsberg i Hultsjö socken Kungl. Majt:s tillstånd att ingå äktenskap med den då 20-åriga Peter Carl Jonasson ( ättling till ryttarsläkten från Häggatorp ). Enligt släkttraditionen var Carolina en mallig, mörk, brunögd och rödkindad flicka då hon gifte sig med P
eter Carl. Efter mannens död 1887 då deras tre gårdar gick under klubban emigrerade Carolina 1891 till Amerika tillsammans med de två kvarvarande barnen. Alla barnen kom att i olika omgångar emigrera, utom dottern Maria vilken ingått äktenskap med Anders Jonasson från Susingstorp, Hjälmseryd, och i samband med giftermålet inköpt Stigåsa Östergård av Peter Carl Jonasson.

Carolina utvandrade till Stanton, Iowa, där hennes son Sven som tagit sig namnet Holmstedt med förnamnet "Swan" var farmare och där dottern Augusta bodde tillsammans med sin man Anton Hultquist. I ett brev från Carolinas dotterdotter Vivienne Godfrey 87, Camarillo, Californien 14 juni 1990.

"Dear Lennart... nu skall jag berätta om min familj. Mormor Stedt använde alltid namnet Stedt så jag har alltid trott att hennes man också hette så. Min mor Sophia kallade sig själv för Stedt tills hon gifte sig med min far, Frank Johnsson. Mors bröder hette alla Holmstedt, tre av dem bodde i Nebraska, Frank, Oscar och Henning. Mormor Carolina var älskvärd och bodde hos oss i Red Oak under sina sista levnadsår. Hon hade samma sovrum som min syster Ebba och jag hade. En kväll hörde jag henne tala med min mor att hon kände sig synnerligen bra. Hon kom upp till sovrummet, där fick hon sluta sina dagar 82 år gammal. Innan hon kom att bo hos oss i Red Oak bodde hon i Stanton, Iowa där hennes söner från Nebraska hade byggt ett hus åt henne. Då hon senare fick problem med sitt hjärta övertalade mor henne att bo hos oss i Red Oak"

I US Census upprättad 5 juni 1900 är Carolina boende i Scott Township Montgomery, Iowa i hus nummer 102. 61 år gammal, kan läsa och skriva. I huset bor också dottern Augusta Emile och hennes man Charles Hultquist och deras dotter Ethel ( foto av Ethel se galleri ). US Census 1900 ( pdf )

Carolinas barn:  Om hennes barn i Amerika se också: 23 Carolina.


Sven Johan dog 1 år gammal i Stigåsa, Stockaryd 1859.

Carl Johan, emigrerade till Amerika där han tog sig namnet Stedt. Återvände till Sverige i början av 1900-talet och bosatte sig först i Stockaryd senare i Björnhult och slutligen Allgunnaryd där han avled 1933.

Frans (Frank), emigrerade omkring 1886 till Amerika där han skrev sig som Frank. Liksom övriga bröder tog han sig namnet Holmstedt. Gift med Vendela född ca 1868 i Sverige. Första åren bodde familjen i Red Oak, Iowa men flyttade någon gång mellan 1895-97 till Nebraska. Var farmare i Nance Coutry, Nebraska. Sökte också amerikanskt medborgarskap. Dog i Amerika 1928

fr.v George Holmstedt 12 år. Son till Franck Holmstedt,
i mitten Henning (Harry) Holmstedt, bror till Franck.
T.h. Franck Holmstedt. Foto omkring 1915.

Klicka för större bild.( 49 k )Maria. Den enda som aldrig reste "över". Gifte sig med Anders Jonasson. De brukade ett hemman i Stigåsa, Stockaryd. Maria avled i Stocklaryd 1937.

Sven Magnus, emigrerade 1889 till Amerika. Skrev sig som Swan med efternamnet Holmstedt. Hade en farm i Stanton, Iowa. Tillhörde Mamrelund Luh. church. Gift med Elna Nilsdotter från Glimåkra socken. Dog i Stanton, Amerika 1948

2002-02-28 
Sofia (Sophia), emigrerade till Amerika 1891, gifte sig med Frank
William Johnson. 1920 var familjen, enligt US Cencus,  bosatta i Red Oak Iowa, och det var också här hos dottern som Carolina fick sluta sina dagar i januari 1920. Sofia och Frank flyttade senare till Californien där Sofia avled den 5 mars 1940 i Los Angeles i en ålder av 70 år och Frank, vilken var född i Minnesota, dog den 21 juli 1949 i San Bernardino i Californien i en ålder av 78 år. Både Sofia och Frank är begravda på Woodlawn kyrkogården i Santa Monica i Californien (Uppgifter hämtade dels från gravsten dels California databas över döda). Tillbaka till Carolina

Emelie Augusta Elisabeth, emigrerade till Amerika 1891. Gifte i sig släkten Hultquist genom Charles Hultqvist. En bror till Charles, Anton Hultqvist gifte sig med Maras dotter Hilma. Var bosatt i Stanton Iowa. Dog i Amerika  1845.

Jonas Peter , emigrerade till Amerika 1890. Återvände till Sverige vid två tillfällen och bosatte sig i Stockaryd där han också dog 1924.

Hilda Kristina dog två år gammal i Stockaryd 1878.

Oscar Martin, emigrerade till Amerika 1890. Tog sig som övriga bröder namnet Holmstedt. Gift med Mary Braman. Oscar var farmare i Paxton Nebraska och dog där 1
945. Oscars dotter Elsie (1903-1989) skrev 1983 ner sina barndomsupplevelser om tiden för flyttningen från Fullerton till Paxton i Nebraska och tiden i Paxton i början av 1900-talet.   Läs mer här

Mary Jeanette Braman var född den 6 november 1881 på en Farm i Boone County, Nebraska. Fadern Anson Braman född omkring 1828-29 "on the high seas out side New York". Anson gifte sig, troligen i New York, med en Engelsk flicka. Efter Inbördeskriget flyttade familjen Braman till Fullerton, Nebraska.

Oscar och Mary fick 15 barn. Äldste sonen Raleigh Warren Holmstedt var åren 1953 till 1965 President för Indiana State University. Läs mer om detta här.

Johannes August Henning, emigrerade till Amerika 1891 och tog sig som övriga bröder namnet Holmstedt. Bosatte sig i Paxton Nebraska där han också dog omkring 1940. Foto se brodern Franck.

Se också den engelska sammanfattningen

 

 

 

Till toppen


7

Forskningsresultat

 

Släktkrönika över Ättlingar och anfäder till Elof och Sofia Ekström Stockaryd. Hässleholm 1986
Stambok över J.P.Ekström 1859-1987. Hässleholm1988
Från Ryttare och Bönder i Häggatorp och Stigåsa 1545-1933. Hässsleholm 1989, suppl 1996
(Områden Stockaryd, Hultsjö, Hjälmseryd m. fl )
Kjerstina Andersdotter 1929-1906. Hässleholm 1989 ( Områden Hörja, Färingtofta m fl )
Torparen på Sibbafälla, Hässleholm 1994 ( Områden Urshult, Röke Hörja m fl )
Vid Häradsvägen. Hässleholm 1993 ( Områden Fröderyd med angränsande socknar )
Hanna Pålsdotter 1814-1889 Hässleholm 1996. (Områden Västra Torup m fl ) se; ana 25

Till toppen

 


8

Från Knekt i Häggatorp till farmare i Amerika

 

Den genealogiska vandring börjar egentligen med Per Jönsson som är omnämnd 1545 som brukare och boende på skattehemmanet 1/4 Häggatorp Norregård i Hultsjö socken Jönköpings län. 1567 är han enrollerad knekt i den svenska armén. Per Jönsson hade tre söner; Joen, Gudmund och Per.

Gudmund Persson. Han lejdes 1666 av fadern att tjäna i hans ställe vid Jönköpings Infateriregemente. I oktober samma år överförs regementet till Pommern där man kan följa Gudmund till olika förläggningar. Hösten 1668 återvänder regementet hem. 1674 är Gudmund åter i Pommern. Ett par månader före det Stettin kapitulerar i december 1677 avlider Gudmund.

Simon Persson tog tjänst som sventjänare 1672 åt Gume Persson i Luhr i Skåne vid överste Lybecks Skånska Kavalleriregemente. Även Simon deltar i Pommern. Simon Persson Stedt är är anfader till den adliga ätten Stedt med adelsnummer 1468.

  Knekt Per Simonsson  
Knekt Gudmund Persson Löjtnant Simon Persson Stedt Knekt Håkan Persson
  Adelsgrenen
Lagman Nils Stedt
1679-1736
"Hultsjögrenen"
Ryttare Måns Håkansson Stedt
1686-1753
 

Kammarherre Claes Henrik Stedt
1715-1786

Ryttare och Bonde Per Månsson Stedt
1723-1801

 

Landshövding J A Stedt
1756-1805

Bonde Måns Persson
1754-1817
se tabell

Håkan Persson, tredje sonen till Per Simonsson och stamfader till "Hultsjögrenen" se tabell ovan. Håkan var betydligt yngre än sina bröder Gudmund och Simon, eller till åren kommen då han 1682 blev knekt vid Jönköpings Infanteri och "Öfwerste Berendt Mörners Regemente. Se tabell här

Håkan blev alltså knekt 1682. Rullan på nyinskrivna knektar det året upptar för Västra Härad, Hultsjö socken, "Håkan Persson i Häggatorp" med anteckning "gör sielft" dvs han hade inte ljt sig utan fullgjorde tjänsten själv. Då regementet mönstrade 1683 vid Hossmo gård söder om Kalmar tillhör Håkan Kapten Johan Roxmans kompani. Hur länge Håkan stannar i det militära har inte gått att fastställa. I mantalslängden för 1683, dvs året efter det han blev knekt, står han som "k nyskr och h" dvs nyskrivne knekten och hans hustru. Ännu 1693 kallas han för knekt men året därpå är han skriven som bonde. Sannolikt avlider han 1697 ty året efter är hustrun anteknad som änka med fem barn omnämnda.

Måns Håkansson Stedt. Se tabell här. Son till ovannämnda Håkan Persson. Första gången Måns omnämns i de gamla handlingarna är 1703 då som dräng hos sin mor i Häggatorp. Måns skulle bli ryttare precis som sin far och farfar. Först som trosdräng men 1709 omnämnd som ryttare vid Majorens kompani av Smålands Kavalleriregemente. Måns mönstrade som nr 98 vid Anderstorps rusthåll. År 1710 är han med i slaget vid Helsingborg. Den 20 september 1710 är man förlagd i Oxie och Vemmenhög. I rullan står nu Måns Håkansson som "no 98 Anderstorp, Måns Stedt". Här får vi även veta att han är barnfödd i Småland i Hult socken och antagen som ryttare i september 1709. Med begreppet barnfödd menas att man inte bara är född här, utan det är där man har sina rötter. Att Måns Håkansson och Måns Stedt är samma person är klart bevisat. Det är också så att i just 1710 års rulla som sonnamnen försvinner och ersätts av ett mer särpräglat namn. Det är då kanske i så konstigt att Måns valde det soldatnamn som hans farbror hade med med sig hem från Tyskland.

Per Månsson Stedt. Se tabell här. Skrev sig som Per Stedt. Son till ovannämnda Måns Stedt. Också han ryttare vid det Småländska kavalleriet. Han var den siste som skrev sig som Stedt.

Per Månsson hade i första äktenskapet barnen Helena 1748-50, Nils Persson Stedt 1751- , Måns Persson 1754-817 ( se nedan ) och i andra äktenskapet Maria 1760-, Jonas 1765-, Johannes 1768-. Nils Persson Stedt yngste son Per (Peter) f.1797 tog sig släktnamnet Sandstedt. Med Per Stedts död var också epoken om ryttarna från Häggatorp slut.

Måns Persson, se tabell här. Bonde i Stigåsa. Son till Per Månsson. Måns Persson flyttade till Stigåsa i Stockaryd socken.

Jonas Månsson. Se tabell. Son till Måns Persson. Bonde först i Stockaryd Mellangård senare i Stigåsa.

Peter Carl Jonasson. Son till Jonas Månsson. Gift med Carolina Christina Svensdotter Stedt. Carolina Svensdotter, dotter till Sven Holmberg, född 1838i Biskopsberg, Hultsjö socken och ingift i "Hultsjögrenen" genom giftermål med Peter Carl Jonasson, sonsonson till Per Månsson Stedt. Efter makens död emigrerade Carolina till Amerika 1891 och i Amerika tog Carolina sig namnet Stedt. Död i Amerika 1920. Carolinas antavla se tabell

Till toppen


9

Namnet Ekström

Johannes Peter Johansson erhöll i samband med att han 1879 antogs som Grenadjär vid Kungliga Smålands Grenadjärbataljon namnet Lif. Som framgår av betygskataloger för Nässja små- och folkskola skrev även barnen sig för Lif.

Vill kalla sig Ekström ( 100 år 2001 )

Kongl. Smålands Grenadierkår No.28, Kårorder den 13 maj 1901

4:o Uppå derom gjorda anmälningen har jag medgivit att grenadieren vid Lifkompaniet No. 105 Lif må kalla sig Ekström.

Ränneslätt som ofvan
R. Rydbeck
Kårchef
-----

Till toppen