Genealogisk
summering


Mina Skåneanor på mödernet

Mina Skånska anor på mödernet kommer nästan uteslutande från Västra Göinge härad. På menyn under "Antavlor" finner du en schematisk antavla där den undre delen rör Skåne.

Nils Andersson, eller Nels Anderson utvandrade 1894 från V. Torup till Nebraska. Om hans familj  Amerika Läs här >>>
Om Nels Andersons svenska rötter på fädernet läs här >>>  och mödernet här >>>
Ett fotografi från Västra Torup omkring 1910 berättar. Läs här >>>
Ett fotografi från Kampholma i karbidlampans sken. Agda och Hjalmar Nilsson. Läs här >>>