Stigåsa by

Harry Aidemark föddes i Stigåsa, Stockaryd sn 1902 (död 1970), han var bror till min farmor Sofia Ekström. Personerna som omnämns i Aidemarks berättelse är så långt jag kunnat utröna födda i mitten - eller  slutet av 1800-talet. År 1920 omfattade Stigåsa by totalt 20 hushåll med 104 personer. Jag har här val ut några av de gårdar och familjer ur nämnda berättelse. Numrering är efter Aidemarks kartskiss över Stigåsa by (pdf-fil). Jag har kompletterat viss data utifrån Stockaryds församlingsbok 1920 (SCB).(Lennart Ekström)

Den gamla bygatan genom Stigåsa Den gamla bygatan genom Stigåsa. Foto Juli 1985. Lennart Ekström

 

Några data om bebyggarna i Stigåsa by
omkring 1910-1950

av byggmästare Harry Aidemark.

 

3. "Hökargärdet". Ägare Kalle och Anna (efternamnet okänt) Anm. Hustrun troligtvis Anna Kaja Johannesson f.1865 i Hjämseryd. Fyra flickor samt ett "söknahjon". Enligt uppgift av längden att döma, son till knekten i grannsocknen (Holmagåsa). Det arma människovraket blev sent omsider intagen på vårdanstalt. En av de många skamfläckarna på socknens vanvård.

5. Fritjof och Emma. Två söner och tre döttrar. "Fritoff" var rödhårig, rävaktig och dolsk till sinnelaget. Blev smått förmögen, mest genom att övertaga gården. Men sonen avskydde jordbruk och längtade ut i världen. Så småningom förtvinade hans själ i önskedrömmar. ---- Det sista jag såg av Fritjof var ett fårat ansikte och tårar. Han såg hopplös och fattig ut. Nu kan jag bättre förstå, förstå hans beklagansvärda armod i lekamlig överflöd.

6. "Prästabonnens". Oscar och Signe. Ett par levnadsglada människobarn. Två söner, tillkomna sex år efter vigseln. ------ Gårdslängan hade en gång varit prästboställe, sedermera byskola. Två hjon var inhysta. Lena som levde sina sista dagar dog på sin gamla soffa. Den tandlösa munnen malde i ett, malde i skälvande rädsla för det närvarande, mest för "Frimurare". Och så var det Sven. En helgalen gubbe. Ingen ville förstå att han var livsfarlig, inte ens då fyra handfasta karlar fick binda honom för befordran till Dårhuset. Arma släkte.

7. "Bengtans". Klas Andersson och Ida. Anm. Troligen Klas Johan August Andersson född 1857 i Stockaryd fs gift med Ida Maria Nilsdotter född samma år. Två söner, en dotter, tillsammans. Klas var i stort sett lättsam men svor och gormade gärna i arbetet. Ida var specialist på att ge slående öknamn på sina nästa. Klas var ytterst sparsam på allt utom snus. Han fyllde gärna underläppen med en matsked full. Inga vidare kommentarer.

8. "Trädan". Anders och Maria Jonasson. Nio barn, jag själv var den sjunde i ordningen. Min blygsamhet förbjuder kommentarer. Kanske jag borde tillägga att far var missionspredikant och söndagsskollärare. Ärlighet präglade hans handlande i allt. Och mor den mest renodlade människan jag känt.

9. Algot och Tilda Johansson. Tre söner. men Tilda dog i unga år i lungsot. Algot påstod alltid att det inte var fel på hennes lungor. "Dä va bara tobaklet". Ja ja, och så handlade Algot med Ölandshästar i mindre skala. Elaka medmänniskor påstod att han utfodrade dem med vofflor. Han gick starkt utåt med fötterna och diskuterade gärna politik och religion med far. "Du vell bara stri, Annes".

10. Torvfabriken. "Röe mösse", berikade inte trakten, men de mänskliga svettdropparna därifrån kunde säkerligen ha bildat den insjö som bygden saknade. De okända bolagsherrarna tjänade pengar, i synnerhet under välsignade krigstider.

11. "Kalvhagen". Pettsen (förnamnet okänt) och Lovisa. Anm. i kalvhagen bodde Johan Pettersson, född i Vrå 1867 och gift 1898 med J.P.Ekströms svägerska Lovisa Eugenia Thor, född i Fröderyd 1871. Fyra söner, en dotter. P var längsta mannen i byn -----. Barnen var också vältänjda uppåt, utom mellan pojken som gifte sig med min första kärlek (Vi var båda i tolvårsåldern då). -----.

13. "Vaktakrestins". Denna stuga beboddes i seklets början av en änka efter en banvakt. Kristina var darrig i händer och ansikte, men inte förty var hon traktens ende amatörbarnmorska. Bl. a var hon min och mina syskons jordemoder. Frid över hennes minne och välsignelsebringande gärning.

15. "Bengtas" Bengt var liten till växten, kyrkvaktmästare och far till sexton ungar. Josefina, "Fina", var stor och robust och syntes inte farit illa av de många barnsängarna. Nina, Tina, Elving och Tolvin kristnades barnen till då dussinet började bli fullt. Anm. Bengt Johan August Sten, född i Hjälmseryd 1863 gift 1889 med Anna Josefina Andersdotter farm, född i Hultsjö 1869. Tolvin dog som spädbarn tillsammans med tre av sina syskon. För övrigt var barndödligheten förvånansvärt liten i byn.

16. Almströms. Han var tillsammans med far frikyrkopredikant. "Vekastapräst". Han och hans hustru Ingrid hade sex barn. tre av var sort. Otto, Nino och Tino kan nämnas. En trygg humoristisk gubbe och förtroendefull för oss barn. F.d. banvakt. Han hade kvar en intressant lykta som visade grönt, rött och klart sken.

17. Gustav Vibergs. Gustav och hans "Gusta" hade fyra barn, tror jag. Gustav var velet foglig. Hans hustru fick bestämma i allt. Då snuspriset steg under sista delen av första världskriget räckte inte de stadgade 10 öre i veckan till för hans snusbehov.----- "Folks" elaka tungor påstod att snusbristen var enda orsaken till hans livströtthet. Svårt att döma. Livet är inget paradis för en svags livsande.

Not. Banvaktsstugorna efter stambanan växlade inneboende. Mycket kunde vara att tillägga om människorna i födelsebyn, om gårdens föregående historia och ägare. Alla dessa uppräknade gårdsägare är död. Av en på fyra har gårdarna gått i arv inom släkten. I övrigt är samtliga nuvarande ägare okända för mig. men minnen som strålar i beständig gyllene glans.

H.A