Månadens bild - The picture of the month

Maj / May (In English)

 
Häradsdomare 
Thor Holm
från Hultsjö sn

 

Klicka på bilden för
större foto (49 kb)

Tore, eller Thor Simonsson som var hans födelsenamn, är i husförhörslängden 1826-30 antecknad med tilläggsnamnet Holm och tituleras Nämndeman. Namnet Holm tog han efter sin födelseby "Holm". På Hultsjö kyrkogård fanns en vacker gravsten efter Thor Holm. Då jag besökte kyrkogården sommaren 2002 var gravstenen borttagen och återfanns turligt nog bakom några cypressbuskar utanför kyrkogårdsmuren, än så länge någorlunda väl bibehållen. Thor Holm (1777-1865) var senare Häradsdomare i Västra Härad.

Thor Holms systerdotter Anna Katarina Andersdotter (1797-1875) var farmor till J.P. Ekströms första hustru Carolina Thor (1857-1914). Då Anna Katarina Andersdotter var instämt till Västra Härads ting 1828 för utomäktenskaplig förbindelse som ledde till sonen Johan´s födelse, biträddes hon av sin morbror, nämndeman Thor Holm. Johan blev senare indelt soldat på 112 Huluboda i Fröderyd socken, gifte sig med Kajsa Greta Samuelsson vars förfäder tillhörde Wallinsläkten på Sanden i Hjälmseryd. Om JP Ekström läs mer här >>>

Större bild, klicka här >>>


District judge
Thor Holm from
Hultsjö parish

 

 

 

 

English

Tore or Thor Simonsson was his birth name. In the 1826-30 Catechetical list he had the additional name Holm and the title "Juryman". Holm derived from the village where he was born. Thor Holm (1777-1865) was later a district judge. There is a beautiful gravestone in the Hultsjö churchyard for Thor Holm. I visited the churchyard in the summer of 2002 and found the gravestone at the rear of the churchyard near some cypress shrubs outside the cemetery walls and fairly well preserved.

Thor Holm´s niece, Anna Katarina Andersdotter (1797-1875), was the grandmother (father´s mother) of J.P. Ekström´s first wife, Carolina Thor (1857-1914). Anna Katarina was assisted by her uncle Juryman Thor Holm when she was summomed to the "Västra Härad" district court in 1828 for extramarital relations pertaining to her son Johan´s birth. Johan became a soldier at 112 Huluboda in Fröderyd parish and married Kajsa Greta Samuelsdotter, a descendant of the Wallin families from Sanden in Hjälmseryd parish. About J.P. Ekström Read More >>>

Large picture, click here >>>