Ett fotografi berättar/Story of a picture - Västra Torup

Summary in English below news March 17, 2002

Klicka på bilden för
större format (34k)

På trappan till sitt hus i Västra Torup står Kristina Andersdotter med sina fem barn. Kortet är troligen tagit 1910. Kristina, som är min mormors mor, föddes i Rullabygget, Hörja socken den 8 september 1866 (död 1927). Kristina ingick äktenskap med Karl Johansson och familjen bosatte sig i Smedeboda, Västra Torup. I familjen föddes sex barn. 1905 dog ett av barnen och samma år även Karl Johansson.

Det blev en svår tid för Kristina, minsta barnet var 1 år gammal. För att klara försörjningen tog hon bl a arbete på betfälten i södra Skåne och det utsågs en förmyndare för de omyndiga barnen.

Att bli fotograferad var något av en högtid. Inför fotografens besök tog man gärna fram det bästa och finaste kläderna. På bilden ovan står längst till vänster äldsta dottern Agda, min mormor (1891-1982). Precis som sin syster Ester till höger om sig har hon ett välkammat och uppsatt hår, säkert modernt vid denna tiden. Agda ser lycklig ut i ögonen och det är inte så konstigt, vid denna tiden hade hon säkert träffat sin blivande man, Hjalmar Nilsson, och nästa år, 1911 skall det bli bröllop. Agda och Hjalmar bodde första tiden efter giftermålet i Västra Torups samhälle för att sedan arrandera en liten gård i Spångabygget. Senare köptes ett hus i Kampholma.

Vid sidan om Agda står Ester (1893-1972). Ester kom att förbli ogift. Hon blev en erkänd duktig hemsömmerska, hjälpte till i hushållsarbete vid större tillställningar.

På trappan till vänster om Kristina står yngsta dottern Irma (1905-1947) och på Kristinas högra sida sonen Harry (1902-1963). Längre till höger står Hjalmar (1896-1972). Hjalmar körde droska i Västra Torup. Det var körningar av skiftande slag, många beställningar blev det för ortens fotbollslag då de skulle till sina borta matcher.

Länk till Kristina´s fader och moder

--------------------------------

Summary

Click for large photo (34k)

Story of a picture from Västra Torup
The photograph depicts my great-grandmother Kristina Andersdotter at home in Västra Torup in 1910 with her five children including my grandmother Agda Karlsson. Kristina was born in 1866 in Rullabygget, a village in Hörja parish. She married Karl Johansson and the family lived in a farm in Smedeboda at Västra Torup parish until 1905 when Karl died. Kristina and her children then moved to Västra Torup where Kristina died in 1927.

My grandmother Agda Karlsson (1881-1982) is standing at far left in the photo. Note the sparkle of happiness in her eyes. ( Perhaps she had met her husband to be?) She married my grandfather Hjalmar Nilsson in 1911. Ester Karlsson (1893-1972) is standing next to Agda. Ester become a good dressmaker and did not married. Both Agda and Ester are wearing fine dresses and sport stylish coiffures. Irma Karlsson, the youngest (1905-1947), stands to Kristinas´s right. Harry Karlsson (1902-1963) stands at Kristina´s left. At far right is Hjalmar Karlsson who became a taxicab owner in Västra Torup.

Kristina had a brother - Nils Andersson - who immigrated to Nebraska in America where he was known as Nels Anderson.

Link to Kristina´s father and her mother