Min hemsida har flyttat till ny adress (www.fryd.se). Glöm inte att
uppdatera dina bokmärken! Även ny e-post, se under "kontakt" på nya sidan.

My home page have a new address (www.fryd.se)and new e-mail address 
(see "kontakt/Contact" in the menue.
 

Lennarts hemsida