Historien om en estnisk bondpojke som blev svensk sjökapten

 

"Jag är inte född sjöman, men jag har heller inte ångrat att jag valde det yrket." Arnold Randsalu (3/7 1911-20/3 2002)

 
 

Till stora delar är innehållet på den här webbplats är baserat på det som min morfar Arnold Randsalu har skrivit om sitt liv. Arnold Randsalu föddes 1911 i Estland och gick tidigt till sjöss. Under 1930-talet tog han styrmansexamen i Estland. Han arbetade som sjöman i Estland till 1939 då andra världskriget började. Under kriget arbetade han bland annat med att bygga fartyg på Ösel. 1944 flydde han med sin familj undan ryssarna till Sverige. Efter några år i Sverige sökte han sig åter till havet och började arbeta hos Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd. Med tiden blev han befälhavare på Lloyds fartyg. Där blev han kvar tills Svenska Lloyd köptes av Broströms. 1976 gick han i pension från Broströms. Han avled stilla 2002 i Göteborg.
 

Vidare till en kronologisk sammanställning Arnold Randsalus egen historia.

Arbetet med denna webbplats är inte på långa vägar färdigt och jag kommer att fortsätta med det under ojämna intervall. Är det någon som har frågor eller kommetarer kontakta gärna mig på följande adress: karl.jansen@post.utfors.se
Karl Jansen


Copyright ©1999 Karl Jansen
Sidan uppdaterades av Karl Jansen 15/04/2002