Lennarts släktsidaLennarts anor

Mormor
Morfar
Farmor
Farfa
r

 

Ingrids anor

 

Kommentarer till  Lennarts släkt-forskning.
 

Home

 


Göta och Sven Karlsson

 


Morfar och Mormor
Tycko Karlberg  Lydia f. Lundmark


Farfar och Farmor
Verner Karlsson  Sara f. Grönlund

Mormor föddes i Klintforsliden, morfar och farmor i Ersmark. Farfar härstammar från Ostvik. Mina föräldrar bosatte sig i Ersmark. Mina rötter finns således i Västerbotten

 

E-post: lennart.kagedal@comhem.se