Tallinn


På Sångarfältets estrad
ryms 20000 personer!

Startsidan

Estland

"Vi sjöng oss fria", berättade en pastor i Hapsal (dit hade vi kommit med en gruppresa för att besöka några kyrkor). Ja, mot slutet av ofriheten kom nästan var tredje est till sångarfest i Tallinn.
I glädjen över friheten var det en väldig folkdansfest i Hapsal i juni 2001.


Ruinen av birgittinerklostret i Pirita.