Tillbaka hemsidesmenynStörre vänstermarginal

Enklast är om du sätter texten innanför märkena:
<blockquote> text </blockquote>

Nackdelen är bara att du inte kan bestämma själv hur stor marginalen ska bli.
Då kan du använda följande stilmall som du lägger innanför HEAD-märkena:
<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
<! - -
P { position: relative; left: 30px; clip: rect ( ) }
- ->
</STYLE>

Marginaler som fungerar i Explorer såväl som Navigator

Lägg koden innanför märket BODY:
<BODY TOPMARGIN="0"
LEFTMARGIN="0"
MARGINWIDTH="0"
MARGINHEIGHT="0"

Siffran noll som står innaför citattecken står för det antal bildpunkter
som finns mellan webbläsarens kant till sidans innehåll.


Omdirigering till ny sajt

Det enda du behöver göra är att lägga in en kod mellan HEAD-märkena.
i den första sidan som ligger på den gamla platsen:

<HTML/>
<HEAD>
<TITLE>OMDIRIGERING</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="
Refresh" CONTENT="0;
URL=http://din.server.se/katalog/dokument.htm">
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

Det som står efter URL i META-märket är förstås den fullständiga url:en till din nya sajt.

Tillbaka hemsidesmenyn


Tillbaka hemsidesmenyn


Till menynTillbaka hemsidesmenyn


Till menynTillbaka hemsidesmenyn

Till menyn


Tillbaka hemsidesmenyn

Till menyn