Beskrivning
Betalaren, och endast den betalande, erhåller en omgång
stryk av undertecknad. (Se prislista och betalningsvillkor
nedan)

När du betalat för att få smörj, kommer jag personligen hem
till din bostad för att klippa till dig. Jag garanterar att
jag inte kommer att åsamka dig några bestående men, såsom
frakturer på några ben i kroppen eller att döda dig. Inte
heller kommer jag att använda några tillhyggen mot dig, jag
kommer bara att ge dig en rejäl omgång.
Men detta kan ske endast på följande oeftergivliga villkor:

1) Varken den betalande eller någon annan får anmäla mig
för polisen efteråt. (När allt kommer omkring, så har du
faktiskt köpt misshandeln.)
2) Den betalande får inte slå tillbaka, eller försöka att
fysiskt skada mig på något vis. (Det är du som ska ha stryk
- inte jag!)
3) Säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella
dödsfall i samband med sitt tjänsteutövande. Det åligger
köparen att informera om blödarsjuka och/eller andra
åkommor som kan medföra död i samband med misshandel.
4) Man kan inte betala för att få någon annan misshandlad.
(Det går inte att beställa misshandel av sin fru, en
snorkig dörrvakt, eller en grinig förman. Jag bedriver
ingen torpedtjänst!)
5) Säljaren förbehåller sig rätten att neka affär. Då blir
det inget.
6) Sedan har det på senare tid framkommit önskemål om
våldtäkt, sexuellt ofredande och liknande tjänster, men
sådant slisk ägnar jag mig ICKE åt.

Köparen betalar alla utgifter för transporter. Detta
innebär tur/retur-, tåg- eller flygbiljett till närmaste
station eller flygplats, samt taxiresa till bostaden och
tillbaka.
Kom inte och möt mig, eftersom jag vill att attacken skall
ske helt överraskande och oförberett. Köparen måste därför
tillhandahålla klara och precisa anvisningar om färdväg
till bostaden, såväl som erlägga förskott för eventuella
utgifter, som exempelvis övernattningar på hotell,
matomkostnader och traktamente för förlorad arbetsinkomst.
Målsättningen är annars att dyka upp, nita dig och dra iväg
redan samma kväll.

Säljaren förbehåller sig rätten att själv bestämma tid för
malträteringen. Det kan inträffa när köparen sover, eller
står i duschen, eller vid vilken annan tidpunkt som helst
under dygnet, när köparen är som mest sårbar.
Under tilltygandet av köparen kan säljaren av våda råka
skada någon av köparens egendom, såsom möbler, mattor,
tapeter eller prydnadssaker om köparen försöker komma undan
i något patetiskt flyktförsök. Eller om säljaren behöver
krossa en fönsterruta för att ta sig in i bostaden.
Detta måste accepteras av köparen och beräknas in i
omkostnaderna för stryket.

Om köparen är gift och har barn under arton år, kan
säljaren, som extra bonus för en mindre summa, örfila upp
köparens familj lite grann, men då måste ovillkorligen
samma avtal gälla för dem som för köparen. Inga rättsliga
åtgärder får vidtagas i efterhand. Det åligger köparen att
informera sin familj om detta.

Kategori 1 - Kategori 2 - Feminister, gaisare, Vanliga människor stockholmare, präster, rabbiner, immamer, Kategori 3 - mopedister, mina gamla Människor jag tycker om lärare, grannen ovanpå PRISLISTA Kategori 1 2 3 FYSISK MISSHANDEL paketpriser Vanligt stryk 1000 SEK 2000 SEK 20000 SEK ($120, €125) ($240, €250) ($2400, €2500) Lätt örfilning 500 SEK 1000 SEK 10000 SEK ($60, €62) ($120, €125) ($1200, €1250) Familjebonus 100 SEK 200 SEK 2000 SEK ($12, €13) ($24, €25) ($240, €250) PLOCKSMISK styckpriser: Örfil à 20:- 40:- 200:- Snyting à 40:- 80:- 400:- Kroppsslag à 50:- 100:- 500:- Råsop à 60:- 120:- 600:- Rundpall à 70:- 140:- 700:- PSYKISK MISSHANDEL (Endast på svenska) Kategori 1 2 3 Utskällning 500 SEK 1000 SEK 10000 SEK Insinuationer 200 SEK 400 SEK 4000 SEK Sarkasmer 300 SEK 600 SEK 6000 SEK Mordhot 500 SEK 1000 SEK 10000 SEK Sexuella anspelningar 100 SEK 200 SEK 2000 SEK Hotfullt telefonsamtal 500 SEK 1000 SEK 10000 SEK Hotfullt mail 50 SEK 100 SEK 1000 SEK
Beställning görs genom förskottsinbetalning av beloppet på postgiro 105 15 41 - 9 (Bankkontonummer: 9960 26 1051541-9) Glöm ej att TEXTA TYDLIGT på talongen (vad du heter, var du bor, vilken priskategori du tillhör etc.) Utlandsförsäljning: Kan leverera till hela Sverige samt enbart fysisk misshandel till följande områden: Samtliga EU-länder, Norge, Island, Baltikum, Schweiz, Polen, Rysslands europeiska del, Tjeckien, USA och Canada. See item description for shipping charges. Betalning för utrikes kunder sker antingen i U.S. dollars ($) eller ECU (European Currency Unit: €). Jag kan i undantagsfall acceptera checkar, kontanter eller ofrankerade frimärken. Om goda skäl föreligger. Eller så kan betalaren överlämna sitt kreditkort till betalnings- mottagaren under en vecka, så säger vi att det är jämnt. Referenser: Massor med okända individer som åkt på smisk under min ungdom. Tyvärr saknas namn-, telefon- och adressuppgifter till de flesta av dessa. Frågor: maila till kulturlob@hotmail.com "I will kick your ass." Item: # 1641798199 Quantity: 1 Location: Goteborg, Sweden Country/Region: Sweden/Western Gotaland Seller: Lars-Olof Bengtson

(Tack "hail_brak")