Annonsera på internet?

Cykelklubben Wänershofs hemsida har ca 100-150 besökare/vecka
Genom att anonsera här stödjer du vår verksamhet.
Givetvis är vi inte bara intresserade av annonsering på vår hemsida.
Det finns även möjlighet att sponsra våra tävlingsdräkter.

Hör av dig till Martin Bengtsson (013-125 173)om du är intresserad av att annonsera på hemsida.
Vi är öppna för alla förslag!

Mikael Larsson (0521- 602 30) har det övergripande ansvaret för övrig sponsring

Total antal besökare under 3,5 år: ca 10.000.

Cykelklubben Wänershofs hemsida

http://come.to/wanershof