Viktig information till medlemmarna!

Dags igen för lite information. Denna utgåva kommer att handla om distribution av Bingolotter.

Återigen dags för en ny utgåva av Wänershofsbladet. Syftet med detta blad är att den ska komma ut sporadiskt till medlemmarna då man har något viktigt att informera. Det kan vara något akut som styrelsen vill förmedla till medlemmarna bl a. Denna gången är ett akut tillfälle då det gäller att ge snabb information till medlemmarna. Vad finns det då för problem? Jo!

Bingo Lotto

En del vet att försäljningen av Bingolotter till största delen sköts av ett fåtal personer som vecka efter vecka lägger ner ett stort arbete med att distribuera Bingolotter till ett antal medlemmar och andra personer. Emellertid kommer man inte i kontakt med de medlemmar som är utspridda och som man inte träffar så ofta. Nu finns det ett system för att underlätta kontakten med dessa medlemmar. De som förutom den ordinarie kundkretsen vill vara med och stödja CKW kan teckna ett så kallat avtal. Man tecknar sig för Prenumerationslotter på en Prenumerationslista. Bingolotto har sedan tidigare infört detta system och nu vill vi pröva detta system för att underlätta distributionen av Bingolotter Kort innebär det att man meddelar CKW hur många lotter man vill ha nästkommande månad. Då skickas dessa lotter i ett kuvert hem till kunden som därmed får hela månadens lotter vid ett tillfälle. Sam-tidigt får man ett inbetalningskort där man betalar till klubben för dom erhållna lotterna. I och med att man anmäler sig en gång kommer nästa månads lotter automatiskt hem till din brevlåda under hela spelsäsongen. Om man vill avbryta prenumera-tionen säger man till klubben i god tid så avbryts prenumerationen. Naturligtvis är det vår förhopp-ning att du/ni fortsätter månad efter månad så länge Bingo Lotto sänder i TV. Detta förfaringssätt underlättar naturligtvis för oss då vi även kan hålla kontakt med våra medlemmar som vi vanligtvis inte har regel-bunden kontakt med.

Hur gör jag?

Jo, tag kontakt med CKW via nedanstående telefonnr eller kontak-ta oss på annat sätt och meddela hur många lotter du önskar och hur du vill betala. (kontant eller giro) dem. Och du, för september månad hastar det för vi vill ha din anmälan före den 28 augusti. Kontaktar du oss via klubbloka-len kanske du får svar av telefon-svarare. Tala då om vem du är så kontaktar vi dig när vi kommer dit.

Kontakta oss Om du kontaktar oss per telefon ring följande nr:

Ingemar Andersson 0521-71 19 29

Gösta Josefsson 0521-671 19 0706-61 29 75

CKW klubblokal 0521-603 50 (telefonsvarare).

Prenumerationslista

Om du vill kan du förutom att ringa ovanstående tel nr även skicka oss Prenumerationslistan under nedanstående adress: CK Wänershofs Box 303 462 24 Vänersborg

Cykelklubben Wänershofs hemsida

http://come.to/wanershof