Klubbmästerskap 2001

Följande tävlingsplatser och datum gäller om ej annat anges senare.
Datum Kategori Plats Samling Resultat
Tisdag 8 maj Linjelopp Flo Kl. 17.45 Km linje-1
Tisdag 15 maj Tempolopp Diabas Kl. 17.45 Saknas
Tisdag 22 maj Tempolopp Frändefors Kl. 17.45 Saknas
Tisdag 12 juni Linjelopp Hogane Kl. 17.45 Saknas
Tisdag 14 augusti Tempolopp Starkebo Kl. 17.45 Km tempo-3
Tisdag 21 augusti GP-lopp Göfab Kl. 17.45 Saknas

Se även sidan om klubbens övriga arrangemang samt nationellt tävlingsprogram

Cykelklubben Wänershofs hemsida

http://come.to/wanershof