TROLLHÄTTANS SOK  OCH  TROLLHÄTTANS IF

INBJUDER  TILL  38:e

ÅKE´s  POÄNGTERRÄNG

SÖNDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2001

 

PLATS

Skidstugan, Strömslund, Trollhättan.

FÖRSTA START

kl 10.00.

BANAN

7800 m i hårt kuperad terräng och innehåller 5 st stationer.
( fotbollsparkning, bedömning, varpa-, pil- och stövelkastning )

KLASSINDELNING

Endast en klass + en lagtävling.
Information om lagtävlingen och bonussystemet för äldre och yngre på andra sidan.

ANMÄLAN

Med födelseår och önskad starttid (1000-1200) så lottar vi in er i närheten av denna.
skall vara oss tillhanda senast fredagen den 2 november under adress:
Trollhättans SOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan,  eller via e-post:  ra.vgt@telia.com

AVGIFTER

Ungdomar upp till och med 18 år 40 kr, övriga 70 kr
insättes i samband med anmälan på :
                    ÅKES POÄNGTERRÄNG's postgiro  47 44 67-8

EFTERANMÄLAN

Mottages från lördagen den 3 november fram till första start mot tillägg på 40 kr.

STARTLISTA
och
RESULTATLISTA

Startlista (även klubbvis) och resultatlista (även klubbvis) kommer att finnas på  TSOK:s  hemsida på internet :   www.tsok.se
Till de som med anmälan bifogar frankerade kuvert eller faxnummer sänder vi ut klubbutdrag av startlista och resultatlista .
Övriga hänvisar vi till den startlista som kommer att sättas upp vid Skidstugan från 9 november och resultatlistan i TT/LEP 12nov.

PRISER

Stort prisbord som vi tackar våra sponsorer för.

 

UPPLYSNINGAR

             Skidstugan          tel 0520-429040                                  Åke Johansson         tel 0520-18528

VÄLKOMMEN TILL TÄVLINGEN SOM PASSAR ALLA KATEGORIER AV IDROTTSUTÖVARE


ÅKE´s  POÄNGTERRÄNG

SÖNDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2001                                                                                


 


KLASSINDELNING

Endast en klass.


 

Lägsta ålder 10 år.

Äldre och yngre deltagare får bonus beroende av åldern.

Deltagare 20-30år får ingen bonus

Damer får dessutom 25p+åldern i extrabonus.

Varje poäng är värd 10 sekunder, varje station ger max 30p.

 

Tabellen nedan visar åldersbonus

 

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

60p

52p

44p

37p

31p

25p

19p

13p

7p

2p

31 år

32 år

33 år

34 år

35 år

36 år

37 år

38 år

39 år

40 år

1p

2p

3p

4p

5p

6p

7p

8p

9p

10p

41 år

42 år

43 år

44 år

45 år

46 år

47 år

48 år

49 år

50 år

11p

12p

14p

15p

17p

18p

20p

21p

23p

24p

51 år

52 år

53 år

54 år

55 år

56 år

57 år

58 år

59 år

60 år

26p

28p

30p

32p

35p

38p

41p

44p

47p

50p

Vid högre ålder än 60 år ökar bonusen med 3p för varje år.

 

LAGTÄVLING

Laget sätts samman av de 3 av klubbens deltagare som uppnått flest poäng (varav minst en ska vara dam)

Lagen tävlar om  "HALVANS SUPER-PINS"  , ett vandringspris som startade sin vandring 1999. Det lag som först erhåller 3 inteckningar kommer att få behålla det.


 

 

 

 

TROLLHÄTTANS SOK  OCH  TROLLHÄTTANS IF

 

Som vanligt sker allt deltagande på egen risk

 

ANMÄLAN SKA VARA OSS TILLHANDA                     *  De löpare som anger starttid (1000-1200)

SENAST 3 NOVEMBER UNDER ADRESS :                                     lottas in i närheten av denna tid.

TROLLHÄTTANS SOK

Skidstugan

461 58 Trollhättan

eller       ra.vgt@telia.com