Johan Levin, Wänershof
JSM och JNM guld 2000
CK Wänershofs hemsida Bästa USM-klubb 2000
Bästa USM-klubb totalt 1984-2000