Crescents jubileumsgåva

Crescent, Cycleurope Sverige AB uppvaktade SCF vid dess 100-årsjubileum med en gåva som utgjordes av att företaget årligen under tre år skänker sex (6) racercyklar att utdelas till ungdomsföreningar enligt följande statuter som upprättats i samråd mellan företaget och SCF:

Statuter

Cyklar skall tilldelas föreningar som nått den högsta poängen enligt följande poängberäkning:

Poäng skall tilldelas föreningar, i enlighet med reglerna för Bästa SM-klubb, för tävlingsklasserna P och F 11-16 år vid USM i MTB resp USM på landsväg.

Cyklar tilldelas de tre föreningar som totalt uppnår högsta poäng:
1. Tre (3) cyklar.
2. Två (2) cyklar.
3. En (1) cykel.

2001 kommer utdelning av cyklar att ske vid avslutningen av USM landsväg i Västerås den 5 augusti.
Allt ovan enligt SCF:s hemsida

En utmaning för oss i Wänershof, efter vad jag förstår gäller alltså bästa klubb totalt sett, alltså både landsväg och MTB.

Cykelklubben Wänershofs hemsida

http://come.to/wanershof