Organisationsplan
Cykelklubben Wänershof 2002
Styrelsen
 Ordförande Sekreterare Kassör Vice ordförande Vice sekreterare
 Mikael Larsson Caisa Sjöstad Ingemar Anderson Hans Berg Martin Erlandsson
Suppleanter Tävlingssektionen Ungdomssektionen Kansli Lokalansvariga
Carina Holm Hans Berg  Mikael Larsson Eva Söderberg Eva Söderberg
Morgan Larsson Gösta Josefsson Paul Andersson Ingemar Anderson Sven-Erik Hall
 Mikael Larsson Tomas Christensen
Instruktör Kenneth Hagström Pressombud Utbildningsansvarig
  Försäljningsgrupp Lars Hansson Ihréne Hermansson 1) Styrelsen
Ingemar Anderson Mikael Hansson  Mikael Larsson 2)
Ihréne Hermansson Ihréne Hermansson Anmälningsansvarig
  Lars Hermansson Materialansvariga Gösta Josefsson
Valberedning Carina Holm Bertil Johansson
Andreas Andreasson Bertil Johansson Lars Hermansson
Gösta Josefsson Jan Renhage Revisor
Odd Wilhelmsson
Lars Söderberg Thomas Christensen
Lars Gunnar Johansson Kenneth Hagström
Sven-Erik Hall Revisorsuppleant
Rolf Hammarsträng
1) Ungdom
2) Skribent
Cykelklubben Wänershofs hemsida
http://come.to/wanershof
E-mail: marbe537@student.liu.se